Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:04/12/2020

Capçal Visita general 1
PORTADA > Actualitat > Notícies > Es prorroga la restricció de la mobilitat nocturna al territori de Catalunya

Es prorroga la restricció de la mobilitat nocturna al territori de Catalunya

09/11/2020

El 6 de novembre el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un informe evidenciant la greu situació epidemiològica a Catalunya i el seu impacte en la capacitat del sistema sanitari i justificant el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya contingudes a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per un nou període de 15 dies. La Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, prorroga les mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic a Catalunya i produeix efectes a partir de la seva publicació al DOGC, és a dir des d'avui 9 de novembre de 2020

• Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

• Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

• Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

• Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració de conformitat amb l'apartat 2.

• Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

• Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

• Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

• Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

• Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

Horaris de tancament:

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals permeses i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores. S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del DLL 27/2020, de 13 de juliol.

Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

Inspecció i règim sancionador

• Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

• L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost.

 

Informes periòdics i durada

• S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de la mesura adoptada en la present resolució.

• La durada de la mesura s'estableix en un termini de 15 dies.

 

Arxivat a: COVID19, COVID19 Info Municipal, General
Darrera actualització d’aquest contingut: 03/12/2020 a les 09:28h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional