Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:07/07/2020

Portada > Actualitat > Plens Municipals

Plens Municipals

Resum del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, celebrat el dijous 25 de juny de 2020, a les 20 hores, de forma telemàtica, a través de la plataforma de Gestiona i transmès en directe pel canal municipal, CANAL CODINENC, i que l'ajuntament de Sant Feliu de Codines té a Youtube:

El dijous 25 de juny de 2020 s'ha celebrat el Ple Ordinari telemàtic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb l'assistència de tots els regidors de l'ajuntament, encapçalats per l'alcaldessa Mercè Serratacó, els regidors Manel Vila, Esther Paracolls, Daniel Fonoll, Laura Petit, Joan Fontserè, Pol CabutíRamón Puig, Glòria Sacasas, Pau Ibars i Rubén López, assistits per la Secretària Municipal, Ana Acosta. El regidor Manel Rodríguez va excusar la seva presència. 
A despatxos d'ofici es va donar el condol per la mort del pilot Joan Fernández i García, que va guanyar moltes vegades la "Pujada en Costa" i en els darrers anys col·laborà amb l'ajuntament. També es va donar compte de la sentència favorable a l'ajuntament de Sant Feliu de Codines, en el recurs interposat fa 5 anys contra la reparcel·lació de la U.A. "Castell de Montbui".
En la part inicial del Ple, d'activitats de control, es va donar compte del contingut de les actes de la JGL del 3, 10 i 17 de juny.
No es va formular cap pregunta.
En darrer lloc d'aquest mateix apartat, també es va donar compte del decret 312 de delegació de funcions en els regidors i de nomenaments de tinents d'alcaldia i al 314 la designació de membres i delegació de competències en la JGL.
A la part resolutiva, es van tractar 8 punts. El primer va ser la presa de possessió del Sr. Joan Miralda i Bayona com a regidor de la corporació. Després de prometre per imperatiu legal la fórmula establerta, s'incorporà a la sessió com a regidor.
Al punt número 2, es tractà el dictamen per a l'establiment del règim de dedicació i les indemnitzacions i retribucions dels membres de la corporació. L'alcaldessa destacà que durant 2020 no hi hauria cap modificació en aquesta partida del pressupost. Essent 12 els regidors presents, la votació va ser favorable amb els vots positius dels 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines, els 4 regidors de Primàries Codines i el regidor del PSC, amb l'abstenció del regidor d'ERC.
Al tercer punt, el dictamen pels nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Sant Feliu de Codines en forma part es va també aprovar amb 7 vots favorables - 6 de Junts per Sant Feliu de Codines i un del regidor del PSC -, i 5 abstencions; 4 dels regidors de Primàries Codines i una del regidor d'ERC. La seva abstenció es degué, segons les seves explicacions, per no haver consensuat amb ells aquests nomenaments.
El quart punt feia referència a Hisenda, al dictamen per a l'aprovació provisional de la modificació de la taxa que regula els preus de la piscina municipal. Fou aprovat per unanimitat.
El 5è punt, d'ensenyament, fou el dictamen per l'aprovació de la pròrroga del contracte de l'Escola Bressol Municipal "Mestre Jané". Aquest punt s'aprovà amb els vots favorables de tots els regidors assistents. El govern municipal va argumentar que donada la situació de la covid-19, i donat que és legal fer-ho, el més lògic aquest any era prorrogar el contracte un any a l'empresa que fa el servei. Joan Fontserè preguntà si s'havia considerat la possibilitat de municipalitzar el servei. La regidora d'educació Laura Petit Vidal va comentar que sí, que s'havia considerat, però que es va arribar al convenciment que en el nostre cas no és adient pel fet de ser un poble petit i no tenir els mitjans suficients de materials, de recursos pedagògics, de borsa de treball i de molts aspectes educatius que el fet de treballar amb una empresa que té més de 60 concessions es generen unes sinergies molt interessants en l'àmbit de gestió, en l'àmbit laboral i en l'àmbit pedagògic, donant l'empresa actual – Cavall de Cartró – un servei molt adient.
Els punts sisè i setè foren dues mocions presentades conjuntament per tots els grups i aprovades per unanimitat. Fent referència a la defensa i efectivitat dels drets de les persones LGTBI i per condemnar tots els actes de violència per raça, ideologia o orientació sexual.
En el vuitè i darrer punt de la part resolutiva, tots els grups presentaren una moció en defensa de l'espai públic, que no va ser aprovada per unanimitat. El regidor del PSC es va abstenir al·legant que hi ha ocasions que el què es penja als espais públics té transfons polític, i això no ho considera correcte, ja que els espais municipals són de tothom i no han de reflectir tendències polítiques.
En l'apartat d'Assumptes Diversos, es va aprovar la inclusió al Ple de les esmenes i al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Tant la inclusió al Ple com la proposta es va aprovar per 7 vots a favor, 6 de Junts per Sant Feliu de Codines i un del regidor del PSC i 5 abstencions, 4 dels regidors de Primàries Codines i el vot del regidor d'ERC. Després d'argumentar cadascú el seu vot, es va concloure que les abstencions van ser per no haver estudiat el tema conjuntament, a pesar d'estar d'acord amb la proposta.
Després d'aquest punt es va passar a precs i preguntes. El Sr. Fontserè va preguntar pel cotxe de policia, si s'havia considerat canviar-lo encara que no hagués vençut el "rentin" amb la previsió que deu estar "molt fotut", i l'alcaldessa argumentà que és un tema que està sobre la taula i s'està estudiant. També va fer una pregunta sobre l'antiga farmàcia, i la previsió que té el govern municipal. La regidora Laura Petit li comentà que es té present que sigui un espai cultural i lectiu, però està en estudi. Per últim, Joan Fontserè preguntà per dos expedients sancionadors de l'ACA, que la nova alcaldessa comentà que desconeixia i que el podria informar el proper Ple.
Ja per acabar, Pau Ibars va fer dues preguntes. Una sobre les demandes d'espais educatius per part de les escoles al setembre, la resposta de la regidora Laura Petit va ser que tot és incert, i que de moment només la FEDAC ha demanat 1 espai, i que encara està per concretar com es desenvolupa tot de cara al setembre. També va fer una pregunta sobre l'obra del xamfrà de la plaça, preocupat perquè no quedessin cables penjant. Tant l'alcaldessa Mercè Serratacó com el regidor Rubén López van comentar que ja estaven en contacte amb la propietat perquè es deixés el més bé possible.
En aquest punt es va donar per acabat el Ple de forma oficial i seguidament, al torn de precs i preguntes del públic, no va haver-hi cap.

Aquest Ple el podran trobar enregistrat en vídeo a la pàgina web de l'ajuntament de Sant Feliu de Codines.

Vídeo Ple: https://www.youtube.com/watch?v=OClUjuy64jY

 

 

Darrera actualització d’aquest contingut: 01/07/2020 a les 13:14h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional