Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:26/09/2020

Ajuts de menjador escolar

Descripció

Adjudicació d'ajuts de menjador escolar pels alumnes de les escoles públiques o concertades d'Educació Infantil, primària i secundària.

Període tramitació

La presentació de les sol·licituds pel curs escolar següent es pot formalitzar el mes de maig.

Temps de resolució

Tres mesos, la resolució es realitza a inicis del nou curs escolar

Qui el pot demanar

Els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades, temporalment o definitivament, d'escolars matriculats a Centres d'educació infantil, primària i secundària públics a Sant Feliu de Codines i que estiguin empadronats al municipi.

Preu de la tramitació

Tràmit gratuït

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

 • Sol·licitud d'ajut de menjador
 • DNI (NIE, permís de residència o, en el seu defecte, passaport en cas de persones estrangeres), dels pares.
 • Targeta sanitària de l'escolar (TSI).
 • Certificat de convivència amb la persona beneficiària.
 • Llibre de família
 • Fotocòpia de la declaració de la renta de l'any anterior
 • Fotocòpia de les 6 darreres nòmines, pensions o justificants que acreditin els ingressos familiars.
 • Fotocòpia acreditació de la situació laboral (contracte laboral temporal).
 • Justificant de despeses d'habitatge de l'últim mes (fotocòpia de l'últim rebut de lloguer o d'hipoteca).
 • En situació d'atur, el certificat del Servei d'Ocupació Català amb els períodes d'inscripció i la recepció de prestacions i/o subsidis.

 
Per a casos especials:

 • Carnet de família nombrosa o títol de família monoparental.
 • Documentació que acrediti la impossibilitat de fer-se càrrec de l'alumne durant el migdia, per motius laborals o per altres degudament acreditats, com ara el contracte de treball o un certificat d'empresa.
 • En cas de separació o divorci, còpia de la sentència o conveni regulador que determini aquesta situació.
 • En cas d'incompliment de l'obligació del pagament de la pensió d'aliments, còpia de la documentació acreditativa de la reclamació d'aquesta.
 • En cas de disminució o malaltia greu d'algun dels membres de l'unitat familiar, còpia dels informes mèdics o documents que ho acreditin.
 • En cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, còpia de la documentació acreditativa d'aquest fet.
 • En cas de reconeixement de situacions de dependència, la ressolució acreditativa del grau de dependència.
 • En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa.
 • En cas d'escolarització en centre privat concertat, la ressolució del/de la delegat/da territorial. Si no n'hi ha, document justificatiu emès per l'inspector de zona, per l'Equip d'Atenció Psicopedagògica o per la Direcció.

On es pot fer

Trucar als Serveis Socials o adreçar-se directament 
Centre Social Maria Roca-Umbert
Adreça: Ctra. de Sant Llorenç, 6
Telèfon: 93 866 22 84
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 12.00h (no cal concertar visita prèvia)

Darrera actualització d’aquest contingut: 07/08/2019 a les 12:18h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional