Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:25/01/2021

Llicència d'obra menor

Descripció

Obtenció de Llicència que autoritza la realització d'una obra que compleix la normativa vigent.

Són obres menors les que no afectin els fonaments o els elements estructurals. Són obres que tenen escassa complexitat tècnica o urbanística i per tant no requereixen projecte tècnic signat per tècnic superior.

Període tramitació

Durant tot l'any.

Temps de resolució

1 mes

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada major d'edat, que sigui propietària o arrendatària d'un immoble, o un representant d'aquesta degudament autoritzat.

Preu de la tramitació

Segons ordenances fiscals vigents

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Documentació general

- Sol·licitud de llicència d'obres

- Dues fotografies de l'objecte a l'obra

 
Tipus d'obra    
Grup 1 - Pintar façanes
- Reforma de banys i cuines
- Canvi de coberta sense  afectació d'estructura
- Paviments interiors i exteriors
- Pressupost desglossat per partides (indicant els m2, ml i/o unitats afectades)
Grup 2 - Murs de contenció de terres fins a 1,50 m d'alçada
- Tancament de parcel·les
- Cisternes fins a 1500 lts
- Reformes i condicionament de locals comercials, industrials i habitatges inferiors a 50 m que no afectin ni l'estructura ni la totalitat de la distribució interior.
- Moviments de terres fins a 1.000 m3
- Guals i connexions clavegueram
- Construcció de piscines i cisternes superiors a 15.000 lts
- Memòria descriptiva
- Pressupost desglossat per   partides (indicant els m2, ml i/o unitats afectades)
- Croquis a escala i acotat de l'obra
- Plànol d'emplaçament de l'obra
Grup 3 - Canvi de coberta afectant estructura
- Reformes i condicionament de locals comercials. Industrials i habitatges que afectin l'estructura i/o la totalitat de la distribució interior.
- Grues torre i aparells elevadors
- Construcció o enderroc d'edificacions auxiliars d'una planta i menys de 50 m2 de superfície total
- Murs de contenció de terres superiors a 1,50 m d'alçada
- Moviments de terres superiors a 1.003 m3.
- Projecte tècnic visat pel Col.legi Oficial corresponent
- Estudi bàsic de seguretat i salut visat pel Col.legi Oficial corresponent.
- Full d'assumeix del tècnic competent

On es pot fer

Al servei d'Atenció Ciutadana
Adreça: Pl. Josep Umbert Ventura, 2
Telèfon: 93 866 27 68
Fax: 93 866 26 34
Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Dissabte de 10 a 13h

Documentació que cal aportar

Darrera actualització d’aquest contingut: 03/11/2020 a les 10:46h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional