Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:21/10/2019

Portada > L'Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions - Catàleg de serveis > Llicència de parcel·lació urbanística

Llicència de parcel·lació urbanística

Descripció

Llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent un cop comprovat que acompleix la normativa vigent.

S'entén per parcel·lació urbanística totes les operacions previstes a l'article 183.1 de la Llei d'urbanisme.

a) Tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d'aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l'edificabilitat descrita per l'operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d'edificacions o d'instal·lacions per a destinar-les a usos urbans.

b) Tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades per la lletra a en què, sense divisió o segregació de finques, s'alienin o s'arrendin parts indivisibles d'una finca determinada, amb la incorporació del dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.

c) La constitució d'associacions o societats en les quals la qualitat d'ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d'utilització exclusiva a què es refereix la lletra b.

Període tramitació

Durant tot l'any.

Temps de resolució

1 mes

Qui el pot demanar

La persona titular de la finca

Preu de la tramitació

Segons ordenances fiscals vigents

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

En els supòsits de l'apartat a:

  • Sol·licitud general
  • Projecte subscrit pel tècnic corresponent, que ha de contenir els documents següents:
     
    • Memòria justificativa de l'adequació de la parcel·lació proposada a les determinacions del planejament aplicable
    • El plànol a escala adequada de la finca o finques existents on constin els llindars, els elements naturals i constructius existents.
  • Títol de propietat o notes simples informatives de les parcel·les, locals o habitatges que es volen parcel·lar

On es pot fer

Al servei d'Atenció Ciutadana
Adreça: Pl. Josep Umbert Ventura, 2
Telèfon: 93 866 27 68
Fax: 93 866 26 34
Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Dissabte de 10 a 13h

Documentació que cal aportar

Darrera actualització d’aquest contingut: 07/08/2019 a les 12:18h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional