Prohibició de fer foc del 15/03 al 15/10 de 2022

Dimarts, 15 de de març de 2022 a les 00:00

BAN

FAIG SABER:
D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts; la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i el Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals.
Primer. Que des del 15 de març fins el 15 d’octubre, en els terrenys forestals i dins la franja dels 500 m. que els envolta, tant si estan poblats d’espècies arbòries com sinó, no estan permeses les següents activitats relacionades amb el foc:
a) Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat.
b) Llençar objectes encesos.
c) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
d) Utilitzar bufadors per soldar o similars que produeixin espurnes enceses.
En el cas que, per alguna raó sigui imprescindible fer foc, cal demanar una autorització a l’Ajuntament, autorització que serà confirmada o no pel Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge. La petició ha d’indicar el motiu pel qual s’ha de fer el foc i el lloc on s’ha de fer.
Segon. La persona que contravingui aquestes disposicions o qualsevol altra de les establertes en la normativa vigent sobre incendis forestals, està posant en greu perill la seguretat d’ella mateixa i de tots plegats.
Tercer. Qualsevol persona que descobreixi l’existència o el començament d’un incendi ha de donar avís de manera immediata, trucant als telèfons: 112 d’Emergències o al 93.866.28.89 de la Policia Local.
Quart. En cas de greu incendi forestal, l’Ajuntament activarà el PAM (Pla d’Actuació Municipal)
Així ho faig públic per a la coneixença i el compliment general.

Mercè Serratacó i Costa
Alcaldessa
Sant Feliu de Codines, març de 2022

Darrera actualització: 14.03.2022 | 09:46