Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:29/09/2020

PORTADA > Actualitat > Plens Municipals

Plens Municipals

Resum del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, celebrat el dimecres 22 de juliol de 2020, a les 20 hores, de forma  telemàtica, a través de la plataforma de Gestiona i transmès en directe pel canal municipal, CANAL CODINENC, que l’ajuntament de Sant Feliu de Codines te a Youtube:

El dimecres 22 de juliol de 2020 s’ha celebrat el Ple Ordinari telemàtic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb l’assistència de l’alcaldessa i dels regidors i regidores de l'ajuntament, Mercè Serratacó, Manel Vila, Esther Paracolls, Daniel Fonoll, Laura Petit, Joan Miralda, Joan Fontserè, Manel Rodríguez, Pol Cabutí, Ramón Puig, Pau Ibars i Rubén López; assistits per la Secretària Municipal, Ana Maria Acosta Moreno. Glòria Sacasas es va incorporar una mica més tard per problemes tècnics.

Primerament es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 29 de maig, de la sessió extraordinària de 5 de juny i de la sessió ordinària de 25 de juny de 2020.

A la part d’activitat de control, no hi va haver despatxos d’ofici. Es va donar compte del contingut de les actes de la JGL dels dies 1 i 8 de juliol. Únicament hi va haver un comentari per part de Manel Rodríguez de Primàries Codines referent a un canvi en la costum. Normalment consten inicials i en una acord s’hi ha consignat el nom complet d’una persona. La Secretària va prendre’n nota a fi de fer la modificació corresponent.

A continuació es va donar compte de la modificació del decret de delegació de 8 de juny per incloure les corresponents al nou regidor, Joan Miralda.

Part Resolutiva.

El primer punt proposa l’aprovació de la xifra de població de Sant Feliu de Codines a 1 de gener de 2020, que es de 6.363 habitants, el tercer al nomenament del jutge de pau titular, continuant al càrrec en Joan Vilanova Carner i el cinquè las relació de les festes locals del nostre poble pel 2021, quedant pels dies 24 de maig (segona Pasqua)  i 17 de setembre (divendres de Festa Major). Aquests tres punts es varen aprovar per unanimitat.

El segon punt es referent a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 6/2020. Esther Paracolls destaca el fet que Makalu, el CESF i l’Ateneu han renunciat a part o a la totalitat de la subvenció, i l’han destinat a beques. Es va aprovar amb els vots a favor dels 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines, el vot del PSC i el vot d’ERC; Primàries Codines hi varen votar en contra.

El quart punt del ordre del dia era una proposta d’aprovació del text refós per la modificació puntual de les normes subsidiàries en l’àmbit del passatge Costa Lloberes. L’acord incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, que és qui ha d’aprovar definitivament canvis en les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de qualsevol sector de Sant Feliu de Codines. Primàries Codines va justificar el seu vot en contra perquè creu que l’accessibilitat necessària pot no complir-se. Amb tot, s’aprovà el punt amb els vots a favor dels 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines, el vot del PSC i el vot d’ERC.

El sisè punt del ordre del dia conté l’aprovació inicial del reglament del Casal Municipal de la Gent Gran. El regidor de Gent Gran, Rubén López argumentà que havia parlat amb els interessats i estaven d’acord amb el reglament. Primàries Codines comentaren que això no es així, que havien parlat amb els afectats i els han tramès el seu desacord. De totes maneres, hi ha 30 dies d’exposició publica. El reglament s’aprovà  amb els vots a favor dels 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines, el vot del PSC i el vot d’ERC,  amb els vots en contra de Primàries Codines.

A partir del punt número 7, es tractaren diverses mocions. Les dues primeres, presentades per Primàries Codines, referents a la redacció d’una Ordenança Viària que garanteixi la seguretat jurídica de tots els veïns i veïnes del poble i a la consolidació del Consell d’Infants, que foren rebutjades amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, ja que hi va haver 6 vots a favor dels regidors de Junts per Sant Feliu de Codines, 6 vots en contra dels 5 regidors de Primàries Codines i el regidor d’ERC, i l’abstenció a ambdues del regidor del PSC. A la de Via Pública els vots en contra argumentaren que el codi de circulació es l’ordenança legal que empara la ciutadania , i que no es el moment de treballar en aquest tema, a la segona,  els grups que s’hi oposen, argumentaren que no troben ni correcte ni ètic la politització del Consell d’Infants amb l’assistència de polítics.

A partir d’aquest punt s’absenta del Ple el Sr. Pau Ibars, d’ERC, per temes personals.

Les dues següents mocions, una en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 i l’altre de suport a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2020, van estar aprovades per unanimitat dels 12 regidors i regidores assistents en aquell moment.

A Assumptes Diversos van ser inclosos per unanimitat dos punts més.

En primer lloc, es proposà al Ple la sol·licitud de reformulació del projecte de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel període 2020-2024. S’ha modificat l’import final de 424.061.32€ a 161.970.96€ degut a la quantitat que finalment ens han adjudicat. L’anualitat proposada per la proposta de subvenció aprovada per la Generalitat és pel 2023 i també es proposa avançar al 2021 l’actuació re formulada.  La proposta es va aprovar  amb els vots a favor dels 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines i el vot del regidor del PSC,. Els  5 regidors i regidores de Primàries Codines es van abstenir i ho varen justificar dient que no estan d’acord amb el fons del assumpte, tot i que veuen bé la forma de defensar-ho.

El darrer punt inclòs a Assumptes Diversos va ser una moció per la suficiència financera dels Ens Locals, i l’ús que se’n a de poder fer dels romanents de tresoreria municipals, que va ser  aprovada per unanimitat pels 12 regidors presents en aquell moment al Ple.

En acabar el Ple, es va donar compte de la renuncia del regidor Joan Miralda de Junts per Sant Feliu de Codines i del regidor Rubén López del PSC, inclosos tots dos a l’apartat d’Assumptes Diversos.


Aquest Ple el podran trobar enregistrat en vídeo a la pàgina web de l'ajuntament de Sant Feliu de Codines.

Vídeo Ple: https://www.youtube.com/watch?v=iws_AtdNnkU

 

 

Darrera actualització d’aquest contingut: 03/08/2020 a les 10:58h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional