Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:31/10/2020

PORTADA > Actualitat > Plens Municipals

Plens Municipals

Resum del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, celebrat el dimecres 30 de setembre de 2020, a les 20 hores, de forma telemàtica, a través de la plataforma de Gestiona i transmès en directe pel canal municipal, CANAL CODINENC, que l'ajuntament de Sant Feliu de Codines té a Youtube:

El dimecres 30 de setembre de 2020 s'ha celebrat el Ple Ordinari telemàtic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb l'assistència de l'alcaldessa i dels regidors i regidores de l'ajuntament, Mercè Serratacó, Manel Vila, Esther Paracolls, Daniel Fonoll, Laura Petit, Joan Fontserè, Manel Rodríguez, Pol CabutíRamón Puig, Glòria Sacasas i Pau Ibars; assistits per la Secretària Municipal, Ana Maria Acosta Moreno.

Primerament l'alcaldessa va tenir un record i va donar el condol per la pèrdua del Dr. Julián de los Pinos, traspassat recentment, i que ha estat un referent en la societat codinenca durant molts anys, tenint curar de la salut de tots els vilatans, a més de deixar un gran record com a persona exemplar.
A continuació es va aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 22 de juliol de 2020.
A la part d'activitat de control, no hi va haver despatxos d'ofici. Es va donar compte del contingut de les actes de la JGL dels dies 15 i 29 de juliol i 2, 9 i 16 de setembre de 2020.

A continuació es va donar compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les hisendes locals i de l'estat d'execució dels ingressos (2n trimestre 2020), donar compte del decret núm. 465 d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2021 i del decret d'alcaldia de modificació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5, que és la confirmació de l'aplicació del romanent decidit en aquesta modificació.
També en donà compte del decret d'alcaldia de l'expedient de modificació de crèdits núm.7/2020 de generació de crèdit per ingressos finalistes. S'incorpora al pressupost la subvenció de la Generalitat per l'escola bressol per un valor de 105.114,29 € corresponent a exercicis anteriors.
Igualment es va donar compte del nomenament dels agents de policia interins amb caràcter d'urgència Adrián Abellán Suárez, Marc Checa Nuñez i Antonio Hermoso Ortega.
A continuació es donà compte del decret núm.318 d'acomiadament disciplinari ja decidit l'11 de juny de 2020.
I per últim, donar compte de la compareixença de l'ajuntament en el procediment ordinari 501/2019-2B contenciós administratiu 12 de Barcelona, contra la decisió presa per l'alcalde de data 21/10/2019 i la desestimació per silenci de la sol·licitud de data 12 de desembre de 2019 i també de la compareixença de l'Ajuntament en el procediment d'apel·lació de la sentència núm.80 de 10 de juny, dictada pel jutjat contenciós administratiu núm.3 de Barcelona.
Part Resolutiva.

A la part resolutiva, els dos primers punts han estat les preses de possessió de les dues noves regidores que s'incorporen a la corporació en substitució del Sr. Joan Miralda i el Sr. Ruben López. Per part de Junts per Sant Feliu de Codines, s'incorpora al Ple la Sra. Maria Montserrat Aguadé Munill i per part del Partit Socialista de Catalunya la Sra. Laia Jordana Luna. Les dues regidores s'incorporen al Ple des d'aquest moment, passat el Ple a tenir els 13 regidors que componen la totalitat de la corporació.

El tercer punt de la part resolutiva és el dictamen per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.8 al pressupost de 2.020. Explica l'alcaldessa que la part del romanent que es va afegir a l'escola bressol i que ara es pot reubicar, més subvencions diverses que han arribat de la Diputació de Barcelona i s'han d'aplicar, fan que es pugui fer una modificació per redistribuir els diners segons les necessitats més grans. A més, diverses associacions han renunciat a part de la seva subvenció, indicant on voldrien que es gastés, bàsicament en temes socials. Via Publica i Camins, Escola Jaume Balmes i Serveis de Neteja, sobretot degut a la Covid-19, són les partides on més s'han bolcat aquests diners. Segons el regidor d'ERC, encara que sap que s'han de fer, culpa al govern d'improvisació i poca participació, igual que el grup de Primàries Codines. Queda aprovat pels 7 vots a favor dels regidors de Junts per Sant Feliu de Codines i la regidora del PSC, i els 6 vots en contra del regidor d'ERC i dels 5 regidors de Primàries Codines.

A continuació es vota el dictamen per l'aprovació d'un nou conveni amb la concessionària Cassa Aigües i Depuració SLU per a l'avançament dels fons de reposició per a l'execució urgent d'una actuació. El Regidor Manel Vila indica que és necessari comprar una bomba de recanvi pel Pou Fitó 3, ja que la que hi havia no funcionarà mai més, i per això es pot recórrer a utilitzar cosa que permet el conveni. Tant el representant d'ERC com Primàries Codines indican també improvisació, i que no hi ha un pla d'actuació. Indica Manel Vila que sí que hi ha un pla per les grans obres, però no per les necessitats esporàdiques. Joan Fontserè pregunta si es podria fer un inventari de maquinària, i el regidor diu que creu que està fet, i ho mirarà. S'aprova pel mateix resultat que l'expedient anterior.
Els dos expedients següents es van aprovar pels 13 vots positius dels regidors de la corporació, encara que a cada un d'ells hi va haver diversos comentaris.
L'expedient d'ensenyament 1956/2020 sobre el dictamen de l'aprovació del compte d'explotació del servei de gestió de l'escola bressol Mestre Jané del curs 2018/2019. LA regidora Glòria Casasas de Primàries Codines insisteix en si s'ha pensat a municipalitzar el servei de l'escola bressol, la regidora Laura Petit de Junts per Sant Feliu de Codines insisteix en l'ajuntament no té capacitat per fer-ho, i la regidora Laia Jordana del PSC indica que "si una cosa funciona prou bé, perquè canviar-la?".

A l'expedient 213/2020 del dictamen per a donar el nom de Passatge Antoni Ribera al passatge situat entre l'avinguda Agustí Santacruz i el carrer Sant Joan, la regidora Esther Paracolls de Junts per Sant Feliu de Codines indicà que es posarà una placa al domicili que fou casa seva amb un codi QR al carrer Barcelona. Pau Ibars d'ERC indicà que els carrers amb noms de personatges locals, caldria posar codi QR o placa commemorativa i explicativa, Joan Fontserè, de Primàries Codines, va suggerir que es fes una llista de personatges locals que poguessin merèixer un carrer, a cosa que tots els grups van estar d'acord. També la regidora del PSC Laia Jordana proposà que a la web de l'ajuntament s'inclogués ja aquesta informació.

Els últims punts de la part resolutiva del Ple van ser 5 mocions, 4 presentades per Primàries Codines, i una per l'equip de govern. De les 4 mocions presentades per Primàries Codines, dues van quedar sobre la taula per desenvolupar-les i treballar-les més endavant. La Moció de condemna de la repressió de l'estat en nom de la unitat d'Espanya es va aparcar per poder treballar-la i redactar-la de manera que el màxim de regidors la puguin acceptar. I la Moció presentada per l'adhesió de l'ajuntament de Sant Feliu de Codines al "Pacta d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia" es va aparcar perquè la nova regidora de medi ambient acabava d'incorporar-se al govern, parlar amb la Diputació de Barcelona per aclarir el que implica l'adhesió i organitzar la comissió de treball de medi ambient.
La Moció presentada per la suficiència financera dels ens locals, va ser aprovada per 12 vots a favor, els 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines, els 5 regidors de Primàries Codines i el regidor d'ERC, i l'abstenció de la regidora del PSC.
La Moció per la integració del nou Cap a Sant Feliu de Codines, facilitant-ne l'accés i suprimint les barreres arquitectòniques fent-lo permeable als codinencs fou aprovada amb el vot afirmatiu de tots els regidors de la corporació. Es recuperarà el projecte de la Llei de Barris per veure que estava previst a la zona.
Per últim es va aprovar per 12 vots a favor, 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines, 5 de Primàries Codines i el regidor d'ERS, i un vot en contra de la regidora del PSC la moció presentada per El grup de Junts per Sant Feliu de Codines de rebuig a la decisió del tribunal superior d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

A assumptes diversos Primàries Codines va presentar per la seva inclusió al Ple la moció que ja s'havia aprovat anteriorment, però en la seva versió integra publicada per l'AMI. Va ser rebutjada pels vots en contra dels 6 regidors de Junts per Sant Feliu de Codines i la regidora del PSC, total 7 vots, i amb els vots a favor dels 5 regidors de Primàries Codines i el regidor d'ERC, total 6 vots.

Aquest Ple el podran trobar enregistrat en vídeo a la pàgina web de l'ajuntament de Sant Feliu de Codines.

Vídeo Ple: https://youtu.be/PsJebvOW3CE

 

 

Darrera actualització d’aquest contingut: 13/10/2020 a les 10:49h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional