Ple del 29 de setembre de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 de setembre de 2021 a les 20 hores
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 29 de setembre es va celebrar el Ple Ordinari del mes de setembre de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 28 de juliol de 2021.
  2. Es donà compte de les actes de les Juntes de Govern Local del 29 de juliol i de l'1, 8 i 15 de setembre d’enguany.
  3. Es donà compte de la remissió de les línies fonamentals del Pressupost 2022.

PART RESOLUTIVA

  1. Dictamen d'aprovació del compte general del pressupost de la corporació corresponent a l'exercici 2020 (Expedient 2074/2021). Votació: Aprovat per unanimitat.
  2. Dictamen d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.9 del pressupost de 2021 (Expedient 2191/2021). Votació: 7 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu i 1 de PSC-CP) + 6 abstencions (5 de Primàries Codines i 1 d'ERC-AM). 
  3. Dictamen d'aprovació inicial del projecte d'obres per a la rehabilitació d'un immoble municipal per a destinar-lo a allotjament temporal (Expedient 2265/2021). Votació: Aprovat per unanimitat. 
  4. Dictamen d'aprovació del compte d'explotació del servei de gestió de l'Escola Bressol Mestre Jané del curs 2019/2020 (Expedient 2256/2021). Votació: Aprovat per unanimitat.
  5. Dictamen d'aprovació per a la contractació dels serveis de neteja i auditories de qualitat, dels edificis de titularitat municipal de l'Ajuntament pels anys de 2021 a 2025 (Expedient 2177/2021). Votació: Aprovat per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES
Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió.

 

Darrera actualització: 20.10.2021 | 11:16

Vídeo - Àudio