Ple del 22 de desembre de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 22 de desembre de 2021 a les 20 hores
Lloc: En línia 

El passat 22 de desembre es va celebrar el Ple Ordinari del mes de novembre de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines de manera telemàtica, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, exceptuant la regidora Sra. Glòria Sacasas Garriga de Primàries Codines que va excusar la seva presència, assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. Es va aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 24 de novembre de 2021.
  2. L'alcaldessa expressà el condol per la mort de la Sra. Conxita Vallcorba Tura, que que havia estat regidora d’aquest ajuntament a les legislatures de 1979, 1983 i 1987. Es farà arribar aquest condol a la família.
  3. Es va donar compte del contingut de les acte de les Juntes de Govern Local del 17 de novembre i de l'1 i 9 de desembre de 2021.
  4. Es va donar compte de l'informe 21/2021 relatiu al compte general de les Corporacions Locals de l'exercici 2019. 
  5. Es va donar compte del decret 2021-0594 d'aprovació de la modificació de crèdits núm. 11/2021 (Expedient 2885/2021).

PART RESOLUTIVA

  1. Dictamen per a l'aprovació inicial dels pressupostos de la Corporació per a l'exercici de 2022. Votació: 7 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu i 1 de PSC-CP) + 5 vots en contra (4 de Primàries Codines i 1 d'ERC-AM).
  2. Dictamen d'encàrrec de gestió i aprovació del contingut i la signatura del conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua. Votació: Aprovat per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES
Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=nIrHkleyQl4

 

Darrera actualització: 04.01.2022 | 11:22