Ple del 22 de juny de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 22 de juny 2021 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 22 de juny es va celebrar el Ple Ordinari del mes de maig de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, exceptuant la regidora Sra. Montserrat Aguadé Munill que va excusar la seva presència i el regidor Sr. Ramón Puig Mañosa que va indicar que es comencés que s'incorporaria en breu. assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària urgent telemàtica del 26 de maig de 2021.
 2. Es donà compte de les actes de les Juntes de Govern Local del 19 de maig i 2 i 9 de juny d’enguany.

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen d'adjudicació del contracte de la gestió de serveis de l'Escola Bressol Municipal "Mestré Jané" de Sant Feliu de Codines. Votació: Aprovat per unanimitat.
 2. Dictamen d'aprovació de la xifra de població de Sant Feliu de Codines a 1 de gener de 2021. Votació: Aprovat per unanimitat. 
 3. Dictamen d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.7 al pressupost de 2021. Votació: Aprovat per unanimitat. 
 4. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines i PSC-CP a instància de l'Agrupació Sardanista Sant Feliu de Codines per tal que la sardana esdevingui patrimoni cultural i immaterial de la humanitat per la UNESCO. Votació: Aprovada per unanimitat.
 5. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines i PSC-CP en defensa de la pau i el diàleg per a una resolució definitiva del conflicte entre els pobles d'Israel i Palestina. Votació: Aprovada per unanimitat. 
 6. Dictamen presentat per Junts per Sant Feliu de Codines i PSC-CP de suport al manifest per l'autoritat del transport públic de Catalunya. Votació: Aprovat per unanimitat.
 7. Dictamen presentat per Junts per Sant Feliu de Codines i PSC-CP de suport al manifest per una ATM del Vallès. Votació: Aprovat per unanimitat. 
 8. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines i PSC-CP sobre la prohibició de les armes nuclears. Votació: Aprovada per unanimitat. 
 9. Moció presentada per Primàries Codines per la redacció de l'inventari de camins municipal. Votació: Aprovada per unanimitat. 
 10. Moció presentada per ERC-AM per al reconeixement públic de dol perinatal, gestacional i neonatal. Votació: Aprovada per unanimitat. 
 11. Moció presentada per ERC-AM de suport a l'amnistia. Votació: 10 vots a favor (5 de Junts per Sant Feliu, 4 de Primàries Codines i 1 d'ERC-AM) + 1 abstenció de PSC-CP. 

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 30.06.2021 | 10:29

Vídeo - Àudio