Ple del 23 de febrer de 2022 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 23 de febrer de 2022 a les 20 hores
Lloc: Sala de Plens (retransmès en directe pel Canal Codinenc, a Youtube)

El passat 23 de febrer es va celebrar el Ple Ordinari del mes de febrer de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. Es va aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 26 de gener de 2022.
  2. Es va donar compte del contingut de les actes de les Juntes de Govern Local del 19 de gener i 2 i 9 de febrer de 2022.
  3. Es va recordar a Ma. Luisa Lorosa, mare del treballador de l'ajuntament Jordi Vidal, i a Remei Puigdomènech, persona de renom a Sant Feliu de Codines, que han finat en els darreres dies.
  4. Es va donar compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les hisendes locals i de l'estat d'execució dels ingressos (4t trimestre 2021). HISENDA. EXPEDIENT 265/2022.

PART RESOLUTIVA

  1. Dictamen per a l'aprovació del projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de l'edifici de l'antic ajuntament. Fase 1: reforma planta primera i nucli de comunicacions (Obres públiques i urbanisme - Expedient 387/2022). Votació: 8 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu, 1 de PSC-CP i 1 d'ERC-AM) + 5 abstencions (5 de Primàries Codines).
  2. Ratificació del conveni per deixar sense efecte els signats amb la Fundació Privada Prahu i Llars Socials Vallès SCCL (Habitatge - Expedient 1357/2021). Votació: 8 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu, 1 de PSC-CP i 1 d'ERC-AM) + 5 abstencions (5 de Primàries Codines).
  3. Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural (Expedient 459/2022). Votació: Aprovat per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES
Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=Xp49KnTEo5U

 

Darrera actualització: 14.03.2022 | 12:49

Vídeo - Àudio