Ple del 24 de març de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 24 / de març / 2021 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 24 de març es va celebrar el Ple Ordinari del mes de març de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 24 de Febrer.
   
 2. Seguidament es donà compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local del 17 de febrer de 2021 i del 3 i 10 de març de 2021.  
   
 3. Es donà compte del decret d’alcaldia de modificació de crèdits numero 3/2021.

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen per l’aprovació de la modificació de crèdits num 4 del pressupost 2021. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 6 vots en contra (Primàries Codines + ERC).
   
 2. Dictamen d'aprovació de la renovació o modificació del reglament del consell escolar. Votació: Aprovada per unanimitat.
   
 3. Dictamen per a l’aprovació de la contractació de la gestió del servei de l’Escola Bressol Mestre Jané. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC), 5 vots en contra (Primàries Codines) 1 abstenció (ERC).
   
 4. Moció presentada per Junts per Sant Feliu, PSC-CP i ERC-AM contra el tancament de l’empresa Bosch a Lliça d’Amunt. Votació: Aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 08.04.2021 | 08:04