Ple del 26 de maig de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 26 de maig 2021 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 26 de maig es va celebrar el Ple Ordinari del mes de maig de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 28 d'abril de 2021.
  2. Seguidament l'alcaldessa va tenir un record pel Sr. Pere Vallcorba i Fontserè, que morí el passat 22 de maig a l'edat de 88 anys. Persona molt vinculada amb les activitats culturals de Sant Feliu de Codines. 
  3. Es donà compte de les actes de les Juntes de Govern Local del 21 d'abril i 5 i 12 de maig d'enguany.
  4. Es donà compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb hisendes locals i de l'estat d'execució dels ingressos, corresponent al primer trimestre de 2021.

PART RESOLUTIVA

  1. Dictamen per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.6 al pressupost de 2021. Votació: Aprovada per unanimitat.
  2. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines i PSC-CP de suport a l'alliberament de les patents. Votació: Aprovada per unanimitat.
  3. Moció presentada per Primàries Codines per a la implantació de les cobertes verdes en edificis públics i els usos de terrats vius. Votació: 6 vots a favor (Primàries Codines + ERC), 7 vots en contra (JXSFC ​+ PSC).
  4. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines i PSC-CP contra el tancament d'oficines del BBVA. Votació: Aprovada per unanimitat.
  5. Moció presentada per Primàries Codines de rebuig al nomenament del tinent Coronel Daniel Baena com a Cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona. Votació: Aprovada per 11 vots (5 vots de Primàries Codines + 1 vot ERC + 5 vots JXSFC -Sra. Mercè Serratacó, Sra. Esther Paracolls, Sr. Manel Vila, Sr. Daniel Fonoll i Sra. Montserrat Aguadé).

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 31.05.2021 | 11:02

Vídeo - Àudio