Ple del 27 de gener de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 27 / de gener / 2021 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 27 de gener es va celebrar el Ple Ordinari del mes de gener de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal. El Sr. Ramón Puig Mañosa s’incorpora en el punt 2 de l’apartat de la Part resolutiva.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 23 de desembre de 2020.   

  2. Seguidament es donà el condol per la mort de la mare de la Sra. Carme Tura, el condol al senyor Josep María Dedeu per la mort de la seva dona i el condol per la mort de la Sra. Montserrat Anento.  

  3. Es donà compte del contingut de les actes de la Junta de Govern local del 16 i 30 de desembre de 2020 i de 13 de gener de 2021.

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nº1 al pressupost de 2021 per incorporar els romanents del 2020 i els crèdits per a l'execució de projectes d'inversions (Molí de Llobateres). Votació: 8 vots a favor (JXSFC + ERC + PSC) i 4 vots en contra (Primàries Codines).

  2. Aprovació inicial del reglament de la ràdio Ona Codinenca. Votació: Aprovada per unanimitat.

  3. Moció presentada per Primàries Codines en defensa de la unitat de la llengua catalana. Votació: Aprovada per unanimitat.

  4. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines, ERC-AM i PSC-CP per declarar Sant Feliu de Codines municipi feminista i igualitari. Votació: Aprovada per unanimitat.

  5. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines per un tracte institucional i bancari humanitzat: "Al servei de la banca?". Votació: Aprovada per unanimitat.

ASSUMPTES DIVERSOS

  1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nº2 al pressupost de 2021. Votació: 6 vots a favor (JXSFC) i 7 vots en contra (Primàries Codines + ERC).

  2. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Votació: Aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 04.04.2021 | 13:41