Ple del 29 de maig de 2020 - Ordinari (segona convocatòria)

Tipus de convocatòria: Ordinària (segona convocatòria)
Data i hora: 29 / de maig / 2020 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 29 de maig es va celebrar, en segona convocatòria, el Ple Ordinari del mes de maig de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal. El Ple estava convocat pel dia 27 de maig, però per raons tècniques es va haver d'anul·lar.

En el decurs d’aquest Ple es va presentar, conjuntament per part de tots els grups municipals, una moció per l’adopció de mesures que afecten al sector del comerç i de serveis del nostre municipi per a pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19.

En primer lloc, es va reconèixer la feina ja feta per l’equip de govern en quant a mesures ja preses des de l’inici d’aquesta crisi (aplaçament d’impostos, congelació dels cobraments de l’Escola Bressol mentre duri l’estat d’alarma i avançament, tot el possible, del pagament de les factures a comerços i autònoms per agilitzar la liquiditat).

En segon lloc, es van detallar tots els punts acordats per a la “Comissió post-Covid19” entre tots els grups municipals, que inclouen les taxes de mercat, les taxes d’ocupació de via pública per part de terrasses de bars i restaurants i estudi de les possibles dificultats en atendre els pagaments municipals. Per altra banda, es van acordar bonificacions de la taxa d’escombraries comercials, així com de l’IBI comercial (locals de propietat o llogats) per a quan que la llei ho permeti, que no era així en aquest moment, i per això es va demanar a l’administració que correspongui prendre mesures en aquest sentit.

També es va decidir passar un qüestionari a tots els comerços, serveis, autònoms, industrials i emprenedors de Sant Feliu per a poder tenir una fotografia de la situació real del nostre municipi i així poder, entre tots, donar les possibles solucions a la situació que hi copsem.

S'ha de parlar amb les API’s locals per veure el nivell d’acord entre propietaris i llogaters en tot el teixit comercial i industrial de Sant Feliu, i estudiar mesures per fer el carrer més atractiu.

Per últim, conjuntament amb el Grup de Comerciants Codinencs (GdCC) s'estudiarà alguna campanya on poder injectar diners al comerç i serveis de la nostra vila per tal donar suport a tot el que significa comprar KM.0. Ona Codinenca ja ho ha fet injectant 2600€ en vals de compra.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions ordinàries del 27 de novembre i 27 de desembre del 2019 i de la sessió ordinària del 26 de febrer i la sessió extraordinària del 22 d'abril d'enguany.

 2. Seguidament es va reflexionar sobre la situació sanitària de pandèmia i es va fer un minut de silenci per les víctimes.  

 3. Es donà el condol a diferents famílies del poble. Es donà el condol per la mort del Sr. Jaume Roca, del Sr. Félix Guerrero i del Sr. Salvador Romano. També es donà el condol al Roger Valls i al Carles Cañón per la pèrdua dels seus familiars.

 4. A continuació, es donà compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local del 19 de febrer, 4, 11 i 31 de març, 24 d'abril i 6, 13 i 20 de maig d'enguany.

 5. Es donà compte de la tramesa d'informació a l'Oficina Virtual de Coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució d'ingressos del 1r trimestre de 2020. Les dades de capacitat de finançament són 354.000 aproximadament.

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits. Es proposa l’aprovació de la modificació de crèdits per la incorporació de finançament finalista, minoració d’ingressos i transferències entre partides de despesa. Votació: 6 vots a favor (JXSFC), 5 vots en contra (Primàries Codines + ERC) i 1 abstenció (PSC).

 2. Dictamen per a la concessió d'una bonificació de la liquidació de l'ICIO de la llicència d'obres per la reforma de la façana de l'edifici situat al carrer Santo Domingo nº 1. Votació: Aprovada per unanimitat.

 3. Dictamen per a la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic del Casal d'estiu municipal. Davant de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 que ha afectat també econòmicament a tantes famílies, es rebaixa el preu del Casal d'estiu als 30.-€ el nen per setmana. Votació: Aprovada per unanimitat.

 4. Dictamen per a la modificació de la relació de llocs de treball per a introduir un nou lloc d'agent de policia-administració. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 6 vots en contra (Primàries Codines + ERC).

 5. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Codines per a l'aplicació d'una reducció de l'IVA en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica de l'activitat física i esportiva com una mesura per a la reactivació social i econòmica post COVID-19. Votació: Aprovada per unanimitat.

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. Nomenament d'un comissionat per assessorar a l'Alcaldia en matèria de seguretat ciutadana. S'ofereix, sense cap mena de remuneració econòmica, el que fins ara havia estat el cap de policia de Sant Feliu i ara recentment jubilat, el Sr. Lluís Fernández Vila. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC), 5 vots en contra (Primàries Codines) i 1 abstenció (ERC).

 2. Moció conjunta de tots els grups municipals en relació a l'adopció de mesures que afecten el sector del comerç per paliar els efectes de la crisi del COVID-19. Votació: Aprovada per unanimitat.

 3. Proposta per a la desestimació de la sol·licitud d'atermenament administratiu presentada per la Sra. Blondina Ullar Lenker, entre la finca on s'ubica el Centre Cívic La Fonteta i una finca propietat de la sol·licitant no identificada cadestralment. Votació: Aprovada per unanimitat.

 4. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nº 5 al presssupost de 2020. Davant la situació de pandèmia i la necessitat d'una acció urgent i extraordinària per abordar l'impacte econòmic i social d'aquesta crisi de salut, s'estableix de forma excepcional que l'excedent pressupostari de les entitats locals per 2019 es pugui destinar a finançar despeses d'inversió en serveis socials i promoció social. Votació: Aprovada per unanimitat.

 5. Moció conjunta de tots els grups municipals de suport als treballadors i treballadores de Nissan. Es manifesta el seu suport als treballadors i treballadores de Nissan, en vaga indefinida des del 4 de maig del 2020 per la incertesa davant el possible cessament de l’activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca. Votació: Aprovada per unanimitat.

 6. Moció per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació. Votació: 12 vots a favor (JXSFC + Primàries Codines + ERC), i 1 abstenció (PSC).

 7. Proposta per a l'acceptació de la renúncia presentada pel Sr. Pere Pladevall Vallcorba. Degut a les circumstàncies polítiques pactades un any enrere, just després de les darreres eleccions municipals i a fets sobrevinguts, comunica que presenta la seva renúncia com a alcalde i regidor de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines. Votació: Aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 08.04.2021 | 08:05