Ordenances Fiscals 2009

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 23 de desembre de 2008, aprova definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2009 i següents.

Anunci publicat al BOP núm. 313, de 30/12/2008.

Darrera actualització: 14.10.2020 | 09:00