Pla Intern d'Igualtat de Gènere

Divendres, 22 de gener de 2021 a les 00:00

Un Pla Intern d’Igualtat de Gènere (PII) és un instrument organitzatiu que promou la millora de tots els processos interns de gestió de recursos humans, a través de la incorporació de la perspectiva de gènere en tota la seva gestió.

Es tracta d'un conjunt ordenat de mesures, temporalitzades a 4 anys, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar les discriminacions per raó de sexe o gènere en qualsevol de les decisions, criteris, circuits o praxis organitzatives relacionades amb la gestió de les polítiques de Recursos Humans de l'organització.

Entre els seus objectius, aquest Pla d'igualtat ha de permetre contribuir a generar un canvi en la cultura, organització i gestió de persones, mitjançant mesures que afavoreixin la incorporació, permanència i el desenvolupament professional de la plantilla i que garanteixin una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i nivells de responsabilitat.

Aquest Pla que estarà acabat a finals del 2021, marcarà les línies d’actuació a 4 anys (2022-2025) amb l’objectiu principal d’incorporar el principi d’igualtat de gènere a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

És un projecte que es duu a terme a través del finançament del Catàleg de Recursos tècnics de l'Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona i que es farà efectiu mitjançant una empresa externa especialitzada en l'acompanyament de la gestió de processos de millora organitzativa en clau de gènere, MooN Consultoria, que serà l'encarregada de l'elaboració de la diagnosi de gènere i el pla d'actuació.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 11:57

Imatges