Ple del 24 de novembre de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 24 de novembre de 2021 a les 20 hores
Lloc: Sala de Plens Ajuntament de Sant Feliu de Codines. 

El passat 24 de novembre es va celebrar el Ple Ordinari del mes de novembre de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines presencialment a la Sala de Plens, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, exceptuant el regidor Sr. Joan Fontserè de Primàries Codines que va excusar la seva presència, assistits per la Secretària Municipal,  la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. El primer punt tractat a despatx d'ofici, l'alcaldessa va explicar que el jutge de pau suplent, el Sr. Lluís Fernández Vila, ja ha fet el tràmit del jurament del càrrec.
  2. Es va aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 29 de setembre de 2021.
  3. Es donà compte de les actes de les Juntes de Govern Local del 20 d'octubre i del 3 i 10 de novembre d’enguany.

PART RESOLUTIVA

  1. Dictamen per a la concessió d'una bonificació de l'ICIO de la liquidació de l'ICIO i la taxa de la llicència d'obres per a la rehabilitació de la façana de l'edifici situat al carrer Doctor Tomàs Borrell 14 (Expedient 1093/2021). Votació: Aprovat per unanimitat.
  2. Dictamen per a la concessió d'una bonificació de l'ICIO de la liquidació de l'ICIO i la taxa de la llicència d'obres per a la rehabilitació d'un tram de la façana de l'edifici situat al carrer Piscina 4 (Expedient 2595/2021). Votació: Aprovat per unanimitat. 
  3. Lectura i adhesió per part de tots els regidors assistents al "Manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones".
  4. Moció presentada pel grup Primàries Codines en contra de la sentència del Tribunal Suprem sobre les quotes del català. Votació: Aprovada per unanimitat.
  5. Lectura del manifest "Som Escola" on els regidors de Primàries Codines van incloure uns punts de compliment per part de l'Ajuntament. Votació: 11 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu, 4 de Primàries Codines i 1 d'ERC-AM) + 1 abstenció (PSC-CP).

PRECS I PREGUNTES
Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=UX06S7NvEyo

 

Darrera actualització: 16.12.2021 | 12:12

Vídeo - Àudio