Ple del 25 de novembre de 2020 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de novembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 25 de novembre es va celebrar el Ple Ordinari del mes de novembre de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 28 d'octubre de 2020.   

 2. Seguidament es donà el condol a la família de la Sra. Maria Esteve Casanovas.  

 3. També es donà el condol a la família de la Sra. Montserrat Carulla.

 4. Es donà compte de les actes de la Junta de Govern Local del 21 d'octubre i 4 i 11 de novembre d'enguany.

 5. Es donà compte que es varen trametre al MINHAP les execucions trimestrals del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2020.

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nº 10 al pressupost de 2020. La modificació de crèdits resulta de la incorporació de finançament finalista, minoració d’ingressos, transferències entre partides de despesa i romanent de tresoreria. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC), 1 abstenció (ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines).

 2. Dictamen per a suspendre l'aplicació de l'ordenança reguladora de la taxa per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a l'exercici de 2020. Votació: Aprovada per unanimitat.

 3. Dictamen per la desestimació del recurs de reposició presentat per la Sra. Blondina Ullar Lenker en l'expedient 1291/2020 pel qual es va desestimar la sol·licitud d'atermenament administratiu entre la finca on s'ubica el Centre Cívic La Fonteta i una finca de la sol·licitant. Votació: Aprovada per unanimitat.

 4. Moció presentada per tots els grups municipals de suport a la petició dels consells esportius per declarar l'activitat física bé essencial. Votació: Aprovada per unanimitat.

 5. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU. Votació: Aprovada per unanimitat.

 6. Moció per a l'adhesió i lectura del manifest 2020 amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Votació: Aprovada per unanimitat.

 7. Moció presentada per Primàries Codines per a la declaració de persona non grata a Felip VI de Borbó. Votació: No aprovada. 6 vots a favor (Primàries Codines + ERC) i 7 vots en contra (JXSFC.+ PSC).

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nº11 al pressupost de 2020. Votació: 8 vots a favor (JXSFC + PSC + ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines).

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 10:17