Ple del 28 d'abril de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / d'abril / 2021 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 28 d'abril es va celebrar el Ple Ordinari del mes d'abril de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, excepte el Sr. Ramón Puig Mañosa, que es va excusar per temes personals, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 24 de març de 2021.
   
 2. Seguidament es donà compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local del 17 i 29 de març de 2021 i del 7 i 14 d'abril de 2021.  
   
 3. Es donà compte del decret d’alcaldia 2021-0166 d'aprovació de la modificació de crèdits 5/ 2021.
   
 4. Es donà compte del decret d'alcaldia 2021-0186 de modificació de delegacions de les regidores Maria Montserrat Aguadé i Laia Jordana Luna. 

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen per l’aprovació de l'actualització de l'encomanda de gestió i del conveni-tipus sobre l'assumpció de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per a la Diputació de Barcelona. Votació: Aprovada per unanimitat.
   
 2. Dictamen per a la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic del casal d'estiu municipal. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 5 abstencions (Primàries Codines + ERC).
   
 3. Moció presentada per Primàries Codines sobre la sobirania fiscal de Sant Feliu de Codines. Votació: 5 vots a favor (Primàries Codines + ERC), 7 vots en contra (JXSFC + PSC).
   
 4. Moció presentada per Primàries Codines en suport al manifest "Medi Ambient, un departament imprescindible del nou govern de la Generalitat per al futur de Catalunya". Votació: Aprovada per unanimitat.
   
 5. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines en suport a totes les escoles artístiques de dansa, teatre, circ, música i arts davant del tercer tancament i demanda d'ajudes per al sector. Votació: Aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 31.05.2021 | 11:01