Ple del 28 d'octubre de 2020 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / d'octubre / 2020 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 28 d'octubre es va celebrar el Ple Ordinari del mes d'octubre de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 30 de setembre de 2020.   

 2. Seguidament es donà el condol a la família de la Sra. Rosa Sala Giol. 

 3. Es donà compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local del 23 de setembre i 7 i 14 d'octubre d'enguany.

 4. Es donà compte dels decrets nº 484 i 485 de modificació de les delegacions efectuades en els regidors per a la incorporació de la Sra. Montserrat Aguadé i la Sra. Laia Jordana i de modificació de la composició de la Junta de Govern Local per la incorporació de la regidora Sra. Laia Jordana.

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació provisional de l'expedient per a la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2021. Votació per punts: 8 vots a favor (JXSFC + PSC + ERC) i 5 abstencions (Primàries Codines) al punt segon; 7 vots a favor (JXSFC + PSC), 1 abstenció (ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines) al punt vuitè; aprovació per unanimitat a la resta de punts.

 2. Aprovació del conveni per a la cessió d'ús d'un terreny per a una estació transformadora a la zona de les escoles. Votació: 8 vots a favor (JXSFC + PSC + ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines).

 3. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines per a l'adhesió a la declaració de la Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la Sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa. Votació: Aprovada per unanimitat.

 4. Moció presentada per Primàries Codines per a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al "Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia". Votació: Aprovada per unanimitat.

 5. Moció presentada per Primàries Codines i ERC Sant Feliu de condemna de la repressió de l'Estat Espanyol. Votació per punts: 12 vots a favor (JXSFC, + Primàries Codines + ERC) i 1 vot en contra (PSC) als punts primer, segon i cinquè. No s'aproven els punts tercer, quart i sisè; 6 vots a favor (Primàries Codines i ERC) i 7 vot en contra (JXSFC + PSC).

 6. Moció presentada per Primàries Codines per a la creació de la Regidoria de Transparència. Votació: No aprovada. 6 vots a favor (Primàries Codines i ERC) i 7 vot en contra (JXSFC + PSC).

 7. Moció presentada per Primàries Codines per a la sol·licitud de catàlegs com a eina per a la incentivació de l'atractiu turístic del municipi. Votació: Aprovada per unanimitat.

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. Aprovació inicial de l'expedient de moficiació de crèdits nº 9 al pressupost de 2020. Votació: Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 6 vots en contra (Primàries Codines + ERC).

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 10:17