Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:03/03/2021

Capçal Visita general 1
PORTADA > Medi ambient > Tipus de residus

Tipus de residus

La gran quantitat de residus que generem ha esdevingut un problema ambiental. Per aconseguir un desenvolupament sostenible del planeta cal que fem una bona gestió dels residus urbans. La clau està en fomentar les tres “R”: reducció, reutilització i reciclatge.

Cada dia es generen més residus, com ara matèria orgànica, plàstics, tèxtils, embalatges, metalls, vidre i altres varietat de materials.

 

A | B | C | D | E | F | G | I | J | LL | M | O | P | R | S | T | U | V | X

 

A

 • aerosols i esprais: ENVASOS quan ja són buits, si porten els símbols d'ecoembes (fletxes).
 • alumini (paper de): ENVASOS sempre i quan sigui net. Si té restes de menjar (ex. punta de pa) ho llençarem al rebuig.
 • animals morts: Els animals (peixos, tortugues, ocells ...), fins i tot el petits, s'han d'enterrar en un cementiri d'animals o portar-los al veterinari.
 • aram: Entès com les peces de metall del parament de la llar, es poden aprofitar com a ferralla o metall i, per tant, si ho portem a la DEIXALLERIA s'aprofitarà.

B

 • bandes depilatòries: REBUIG
 • banyera: DEIXALLERIA -si l'obra la fa un paleta, com a professionals ja saben el que cal fer.
 • biberons: REBUIG. També les tetines, les culleretes de silicona i en general tots els productes que tenen a veure amb la lactància (xumets, discs de lactància ...)
 • bolígrafs: REBUIG
 • bolquers: REBUIG. Cal identificar-los amb les etiquetes que us facilitaran a l'Ajuntament.
 • bombetes: Les de baix consum han d'anar a la DEIXALLERIA, ja que contenen residus especials (mercuri o altres); les bombetes tradicionals poden anar al REBUIG; els fluorescents a la DEIXALLERIA.
 • bosses d'aspirador: quan ja són plenes, amb el REBUIG.

 

C

 • cabells: REBUIG.
 • caramels (de tot tipus: tous, amb pal, ...): REBUIG. Si el paper està enganxat, també va al REBUIG. Si és net depèn de la composició, PAPER o ENVASOS.
 • carbó: REBUIG. També el carbó actiu que es fa servir pels filtres dels aquaris.
 • cartutxos (tinta impressora, tòners ...): són residus especials (perillosos). S'han de portar a la DEIXALLERIA.
 • cendres: REBUIG.
 • cera: REBUIG.
 • cigarretes (puntes): REBUIG. També els cigars. L'envàs dels cigars va, si és de cartró, a PAPER i CARTRÓ i si és de plàstic a ENVASOS.
 • cintes de vídeo: Malauradament, encara no se'ls ha trobat una utilitat, per tant, al REBUIG.
 • clips (i altres peces metàl·liques per agrupar documents): Com a metall, es pot aprofitar per fondre i fer nou metall. Es poden portar a la Deixalleria, però el més pràctic és separar-ho del paper i llençar-ho al REBUIG. De totes maneres, es tracta d'estris fàcilment reutilitzables.
 • closca: MATÈRIA ORGÀNICA, tant si és de fruit sec com de marisc.
 • colònia: Si l'envàs és de vidre, amb el VIDRE; si és de plàstic dur i porta el símbol d'ecoembes (fletxes) amb els ENVASOS.
 • compreses: Cal treure-les el mateix dia que es recullen els bolquers en una bossa degudament identificada amb l'adhesiu corresponent.
 • cotons (per desmaquillar): Igual que els bastonets de les orelles, els cotons de desmaquillar els llençarem al REBUIG.
 • cromos (embolcalls): Quan són de paper, amb el PAPER; quan són plastificats, amb els ENVASOS.

D

 • desodorant en roll-on: Si és un envàs de plàstic i porta el símbol d'ecoembes (fletxes) amb els ENVASOS.
 • discs lactància: Els discs absorvents que fan servir les dones lactants es llencen al REBUIG.
 • dissolvents, hidrocarburs (envasos de metall o plàstic que els han contingut): Els envasos de metall o plàstic que han contingut dissolvents o hidrocarburs, per tant residus especials, es consideren també com a residus especials. O sigui un continent que contingui un residu especial es considera un residu especial. La seva destinació és, en aquest cas, la DEIXALLERIA.
 • draps bruts: Els draps ja trencats que no continguin residus especials i que no es puguin aprofitar, al REBUIG. Els que estan molts bruts d'oli, per exemple als tallers o les impremtes, han de recollir-se mitjançant un gestor autoritzat. Si embrutem un drap amb oli a casa el podem portar a la Deixalleria.

E

 • embolcall de formatges i embotits: És un paper plastificat i, per tant, pot anar amb ENVASOS i embalatges.
 • escombra: REBUIG (vegeu pal)
 • escuradents: Poden anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA.
 • estris de cuina (pots, olles, cassoles ...): Si són d'alumini a la DEIXALLERIA perquè s'aprofitaran. Si són de terracota, al REBUIG.
 • etiquetes: El paper de les etiquetes, que és plastificat, es llença al REBUIG.
 • excrements d'animals: REBUIG. La sorra on els gats deixen els excrements, va al REBUIG.

F

 • farmaciola (restes de cures: esparadrap, gasses, tiretes ...): Quan ho utilitzem a casa en poca quantitat es pot tirar al REBUIG. Quan són medicaments o restes de substàncies químiques (medicamentoses) les heu de portar a la DEIXALLERIA o a la FARMÀCIA.
 • ferro: DEIXALLERIA. Si són voluminosos (mobles ...) també es poden deixar, prèvia trucada, perquè ho recullin el dimecres, dia de recollida de voluminosos. Les empreses han d'anar a la Deixalleria.
 • fil dental: REBUIG.
 • flors i plantes: Les flors naturals poden anar amb la FRACCIÓ ORGÀNICA. Les flors artificials (sintètiques) al REBUIG. Els llaços de color al REBUIG. Una planta s'ha de separar del test i la terra. O sigui la planta va amb la FRACCIÓ ORGÀNICA i el test i la sorra amb el REBUIG .
 • fotografies: El paper de fotografia va al REBUIG.
 • fregall (de plats, terres, rajoles ...): REBUIG (vegeu pal)
 • fusta (domèstica: culleres, escuradents, espàtules ...): si la porteu a la DEIXALLERIA s'aprofitarà. Podeu guardar-ho i fer-ho quan hi hagi quantitat. Si és poca quantitat, la podeu llençar al REBUIG. Si són voluminosos, també es poden deixar, prèvia trucada, perquè ho recullin el dimecres dia de recollida de voluminosos.

G

 • gelat: L'embolcall el llencem segons la composició, si és de cartró a PAPER i CARTRÓ; si és plastificat, a ENVASOS. Si és molt brut, al REBUIG (ex: cartró d'una barra de gelat). Els pals, al REBUIG (vegeu pal).
 • gespa (i restes de jardí): sempre i quan siguin en poca quantitat les podem barrejar amb les restes de menjar, la MATÈRIA ORGÀNICA, o fins i tot posar-ho al costat amb una bossa. En cas que en tinguem una quantitat important ho hauríem de portar a la DEIXALLERIA.
 • gomes de cabell: REBUIG.
 • grapes: REBUIG.

I

 • informàtica (equipament i material: disquets, ordinadors, teclats, impressores...): A la DEIXALLERIA, al contenidor de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). Els CD's poden anar al rebuig, ja que encara no se'ls ha trobat una utilitat de reciclatge.
 • infusions: La bossa d'una infusió pot anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA (la grapeta no cal treure-la).
 • insecticides: Si el pot és ple, com que conté un producte perillós, s'ha de portar a la DEIXALLERIA; si ens assegurem que és buit, podem posar-lo amb els ENVASOS.
 • iogurts (i làctics en general): ENVASOS. També la tapadora.

J

 • joguines (i altres elements de plàstic): Malauradament, encara no tenen un clar aprofitament, per tant, quan estan trencades, les podem llençar al REBUIG.

LL

 • llenya: Per fer foc (si teniu llar de foc). Si no, a la DEIXALLERIA.
 • llima d'ungles: REBUIG.
 • llumins: Poden anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA.

M

 • maquinetes d'afaitar: REBUIG.
 • mitges: REBUIG.
 • mobles (sofàs, armaris ...): Es consideren VOLUMINOSOS. Per tant, no es poden deixar amb el rebuig. S'han de portar a la DEIXALLERIA o treure'ls dimecres en el servei de recollida de mobles vells.
 • mocadors de paper: Si estan bruts, al REBUIG. Si són nets, a PAPER i CARTRÓ.

O

 • oli: El vegetal (de cuina) a la DEIXALLERIA; el mineral (de cotxes), a la DEIXALLERIA.
 • ossos (també el de pernil): MATÈRIA ORGÀNICA.

   

P

 • pals (d'escombra, fregall ...): REBUIG. Si són de fusta podeu portar-los a la DEIXALLERIA, ja que la fusta s'aprofitarà.
 • pals de gelat: REBUIG.
 • paper absorvent de cuina: Si és brut d'oli o restes de menjar, pot anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA. No hi ha cap problema amb barrejar-ho, igual que els tovallons de paper. Si té restes de productes de neteja, anirà amb el REBUIG.
 • paper acetat (o parafinat, el d'embolicar la carn): És un paper difícil de reciclar. Hi ha gestors de paper que no ho accepten quan va barrejat amb el paper i el cartró. Algunes plantes de triatge d'envasos i embalatges tampoc ho accepten. Per tant, davant del dubte, al REBUIG. No obstant, tot paper plastificat es pot considerar ENVASOS i embalatges. Dependrà de cadascú considerar cada tipus de paper com un plàstic i per tant posar-ho als ENVASOS.
 • pastes (el paper de magdalenes i pastisseria vària): Aquest és un residu que genera diverses opinions i hi ha qui aconsella dipositar-ho amb la matèria orgànica; davant el dubte però, ho posarem al REBUIG.
 • píndoles i pastilles (els envasos, que són de plàstic i alumnini): ENVASOS i embalatges. Els medicaments a la FARMÀCIA o a la DEIXALLERIA.
 • plàstic embolcall diari del diumenge i propaganda en general: ENVASOS i embalatges. No cal que separeu l'etiqueta de paper que hi ha de vegades enganxada al plàstic.
 • piles: S'han de dur, com fins ara, als contenidors específics. En trobareu, en algunes ferreteries i comerços i a la DEIXALLERIA. Les piles MAI s'han de llençar al rebuig ni amb cap altre fracció. Una sola pila pot contaminar de forma greu l'aigua.
 • pintura: Els pots i els pinzells bruts de pintura s'han de dur a la DEIXALLERIA.
 • pinyols d'olives: MATÈRIA ORGÀNICA.
 • pneumàtics: Els pneumàtics si es canvien se'ls queden els tallers mecànics. Si per qualsevol causa, sou un particular i voleu llençar els pneumàtics heu de portar-los a la DEIXALLERIA, de forma gratuïta. Si sou un industrial també heu de portar-los a la DEIXALLERIA però en aquest cas heu de pagar la taxa d'entrada.
 • porexpan (safates): Sempre que sigui a nivell domèstic, amb els ENVASOS.
 • preservatius: REBUIG.
 • puntes de llapis: REBUIG.
 • PVC (peces vàries): Depèn de què es tracti; davant el dubte i quan la producció és a nivell domèstic, ho llençarem al REBUIG.

R

 • raspall de dents: REBUIG.
 • revistes: PAPER i CARTRÓ. Totes les revistes, també les que són d'un paper més brillant o satinat, com ara les del cor. El gestor de paper ja ho separa.
 • roba i sabates: A la DEIXALLERIA (contenidors específics de roba). La roba és destina a finalitats socials. La roba que no es pot aprofitar la podeu llençar al REBUIG.
 • rodets de fotos: Els rodets i líquids de fotografia van a la DEIXALLERIA. Des d'allà es portaran a un gestor específic.
 • runa: Les restes de runa, rajoles ... a nivell particular, s'han de portar a la DEIXALLERIA (gratuït). Si no, podeu contractar saques de runa a empreses de construcció.

S

 • salva-slip: REBUIG.
 • serradures: MATÈRIA ORGÀNICA sempre i quan hi hagi poca quantitat i a nivell domèstic; si en feu molta s'ha de portar a la DEIXALLERIA.
 • silicona: Es considera un residu especial. El portarem a la DEIXALLERIA (també el pot buit, perquè queden restes).
 • sobres amb finestreta: El millor és separar el plàstic del paper. No obstant això, si tireu algun sobre amb la finestreta de plàstic al PAPER i CARTRÓ, no passa res. Els sobres que s'usen per material fràgil (amb plàstic a l'interior) els llencem al REBUIG.

T

 • tampons: Al REBUIG, igual que les compreses (vegeu la lletra C). També els plàstics aplicadors.
 • taps de suro: MATÈRIA ORGÀNICA.
 • targetes de crèdit: REBUIG.
 • termòmetre: A la DEIXALLERIA.
 • te: Vegeu infusions.
 • tinta: Vegeu cartutxos.
 • típex: REBUIG.
 • tiquets de caixa: PAPER.
 • tovalloletes: Les tovalloletes que s'usen per a la higiene infantil van al REBUIG.

U

 • ungles: REBUIG.

V

 • vaixella i estris de cuina: Si són de metall, es poden portar a la DEIXALLERIA perquè s'aprofitarà per fer nou metall. Si són de porcellana, quan es trenquen poden anar al REBUIG. Si són de plàstic, amb els ENVASOS.

X

 • xarxa (bosses de patates, cebes ...): REBUIG.
 • xiclet: REBUIG.
 • xumet: REBUIG (vegeu també biberons).
Darrera actualització d’aquest contingut: 17/10/2013 a les 13:01h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional