Aula Natura La Galaieta

Aquesta aula va dirigida a alumnes de segon cicle d'ESO que els costa seguir el ritme de treball de la classe per diferents motius, però que demostren una actitud d'esforç i voluntat per aprofitar el treball d'experimentació pràctica i manipulativa dels aprenentatges i que tenen, a més, una bona actitud de convivència en el centre.

El SES Manuel Carrasco i Formiguera acull tot l'alumnat procedent de la zona en què està ubicat i que ha optat per un ensenyament públic.

Tal com passa arreu, l'alumnat és divers com diversa és la població, per això i com passa a altres centres, l'equip de l'institut es va plantejar tractar aquesta diversitat per poder atendre d'una forma adequada els seus alumnes.

Dins d'aquest marc es va crear el projecte Aula de Natura La Galaieta. 

L'objectiu principal és que aquests alumnes puguin acreditar l'ESO, és a dir, que puguin tenir el graduat escolar. Ara bé, s'intenta també que aconsegueixin una autonomia personal per tal de millorar la seva autoestima, la capacitat de col·laboració, el respecte i la responsabilitat.

La manera de fer-ho és a través d'una adaptació dels continguts mitjançant un centre d'interès que és l'estudi del medi: la natura i la jardineria. És a dir, l'estudi de la natura i el medi s'utilitza per poder introduir conceptes de les diferents àrees.

Com que hi ha d'haver un important contingut experimental, les activitats que es fan a l'aula es complementen amb treballs de jardineria i horticultura que es fan tant a l'institut com en les instal·lacions cedides per l'Ajuntament dins el Centre Social M. Roca Umbert els dimarts i dijous a la tarda. L'ajuntament també col·labora amb el material i les eines necessàries per a aquesta activitat de jardineria.

El departament d'Ensenyament de la Generalitat ha acceptat el projecte d'Aula La Galaieta com a pla estratègic.

Centre Social Maria Roca-Umbert - Ctra. Sant Llorenç, 6 - 08182 Sant Feliu de Codines - Barcelona
Lloc web: lagalaieta.blogspot.com/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 03.03.2021 | 16:09