A partir d'avui ja es pot demanar l'Ajuda al lloguer 2022 per a joves: Subvencions Bo de lloguer jove

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 09:35

A partir d'avui, 8 de juny, a les 9 hores i fins al 17 de juny a les 17 hores es poden sol·licitar les subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.                         

Què és el bo jove d’habitatge?
El bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió; i es concedirà per dos anys.

Consideracions rellevants:

  •  Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys (inclosos), i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.
  • Termini per presentar les sol·licituds: s’inicia el 8 de juny de 2022, a les 9:00 hores i finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.
  •  Imports màxims de lloguer mensual: 900 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.
     

Com i on s’han de sol·licitar:
Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:ç

Darrera actualització: 08.06.2022 | 09:33