BAN RESTRICCIONS DE L’ÚS D’AIGUA POTABLE

Dijous, 23 de març de 2023 a les 14:55

El passat 6 de març el Govern de la Generalitat va declarar l’entrada en estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica en el sistema Ter-Llobregat i en l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga. Sant Feliu de Codines pertany a la unitat d’explotació Capçalera del Ter i no entra dins d’aquesta declaració, sinó que segueix en estat d’Alerta declarat el Juliol de 2022.

Degut a la situació en la que ens trobem pel baix volum de pluges dels darrers anys, la situació dels aqüífers es comença a aproximar a nivells d’excepcionalitat.

En previsió que aquesta situació de falta de pluja s’allargui, ens obliga a modificar les restriccions d’aquesta declaració d’Alerta per així mantenir les reserves d’aigua potable al màxim nivell possible per assegurar l’abastament de la població, que es el principal objectiu del Pla Especial de Sequera.

L’Ajuntament, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.1.m) en relació amb el 26.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, es veu obligat a ordenar les mesures cautelars següents:

Es prohibeix l’ús d’aigua potable en aquests casos:

 • Reg públic i privat: prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:
  • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries.
  • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
 • Piscines: l’ús d’aigua potable per ompliment queda prohibit, excepte:
  • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
  • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

L’Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder reduir el consum d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Es recorda que l’incompliment de les mesures pot donar lloc a l’establiment de possibles sancions.

Continuen vigents la resta de restriccions per la declaració de l’estat d’alerta el 26/07/2022:

 • Volum màxim d’aigua per habitant dia:
  • 250 Litres per habitant per dia.
 • Neteja de carrers i mobiliari urbà.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, façanes i similars amb mànega d’aigua
  • Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima aigua possible i prioritzant l’aigua no procedent de la xarxa.
 • Neteja de vehicles, limitada als següents casos
  • Neteja en establiments de neteja de vehicles amb sistemes de recirculació d’aigua
  • Fora dels establiments només neteja de vidres, miralls, retrovisors llums i matricules.
  • Fora dels establiments nomes vehicles de transport de menjar, d’animals, de medicaments, ambulàncies, transport de residus.
 • Fonts Ornamentals
  • Prohibit l’ompliment total o parcial.
  • Excepció els llacs artificials de suport vital de vida aquàtica.
 • Queda prohibit la utilització d’aigua per l’eliminació de pols en l’aire
 • Granges, queda limitat a:
  • L’abeurament i neteja d’animals.
  • Neteja del recinte nomes amb sistemes de neteja a pressió o d’eficàcia equivalent.

L’Alcaldessa

Mercè Serratacó Costa

Darrera actualització: 23.03.2023 | 14:50

Imatges