Convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer 2022

Dimarts, 28 de de juny de 2022 a les 17:00

Del 28 de juny al 15 de juliol de 2022 es pot sol·licitar la subvenció per al pagament del lloguer per a l'any 2022 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social.

Beneficiaris

 • Persones físiques, de 36 anys o més, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 • Ingressos
 • S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Imports màxims de lloguer mensual
 • No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:
 • Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
  • Demarcació de Girona: 650 euros.
  • Demarcació de Lleida: 600 euros
  • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
  • Les Terres de l’Ebre, 600 euros
 • Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
  • Demarcació de Girona: 350 euros.
  • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
  • Demarcació de Lleida: 300 euros.
  • Les Terres de l'Ebre: 300 euros 

Per a més informació, consulteu les bases reguladores

Import de la subvenció

 • 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.
 • S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge
Darrera actualització: 28.06.2022 | 12:29