El darrer ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines aprova les ordenances fiscals del 2023 amb canvis importants

Dijous, 3 de novembre de 2022 a les 13:30

El darrer ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines aprova les ordenances fiscals del 2023 amb canvis en l’impost sobre els béns immobles, la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i la taxa per a la prestació de serveis en espais municipals.

Aquestes són les ordenances que han sofert canvis en els imports. De la mateixa manera hi ha hagut modificacions en la redacció de diverses ordenances per adequació, segons ens indica, el consell regulador.

Variacions principals ordenances 2023:

 • Ordenança fiscal número 1 – Impost sobre béns immobles:
  • Béns urbans de 0.56% a 0.585% (increment 4.46% - rebut valor mig IBI de 400 euros, increment de 17,84€/any – 6 euros per rebut domiciliat).
  • Béns rústics de 0.58% a 0.606% (increment 4,48% - rebut valor mig IBI de 200 euros increment de 8.96€/any – 3 euros per rebut domiciliat).
  • Bonificació per la instal·lació de plaques solars passa de 12% anual durant 5 anys a un 25% anual durant 5 anys.
  • Bonificació per família nombrosa passa de 25% en valors cadastrals inferiors a 225.000 euros a 30% en valors cadastrals del mateix import
  • L’ajut a famílies monoparentals s’ha hagut d’excloure donat que estava, segons els ens reguladors, fora de llei.
 • Ordenança fiscal número 9 – Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:
  • La taxa per taula (1m2) + 4 cadires passa de 0.30€/dia a 0.35€ per dia.
  • Es farà un conveni per cada un dels establiments per concretar nombre de taules, ubicació taules, dies utilització i import anual.
 • Ordenança fiscal número 17 – Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en espais municipals:
  • S’han diversificat els preus per entitats sense conveni amb l’ajuntament, diferenciant entre sala petita, mitjana i gran, donat que s’han d’incloure els serveis i neteges.
  • S’han afegit diversos espais no regulats fins ara (Sala de la biblioteca, sala del casal d’avis, pati de Can Buixó i jardí de Can Xifreda).
  • Tanmateix, s’ha actualitzat el lloguer de taules i cadires a particular, posant una quantitat màxima per oferir, així com les fiances.

Aquesta determinació s’ha hagut de prendre per l’increment de diverses partides. Una d’elles, obligada per llei, és la del personal laboral, que amb la relació de llocs de treball i la seva estabilització ja tenen un increment per l’any vinent de més de 100.000 euros. També s’ha d’incloure l’encariment dels subministraments d’electricitat, gas i gasoil, que per l’any vinent es preveuen elevats.

D'altra banda, cal destacar que no es modifica la taxa d'escombraries, donat que encara que s'encareix considerablement el servei, pel fet de fer-ho millor (som el novè municipi en eficiència de reciclatge del Vallès Oriental) baixen els costos de reciclatge, i compensa l'encariment.

L’increment dels impostos no significarà més de 70.000 euros d’ingressos extres, mentre que les despeses augmentaran de manera fixa en més de 150.000 euros. La diferència s’ingressarà per altres conceptes.

Darrera actualització: 03.11.2022 | 12:54