Estem amb Ucraïna

Dimarts, 15 de març de 2022 a les 12:15

D'entre els milers d'ucraïnesos que han marxat del país fugint de la guerra --més de dos milions en menys de dues setmanes, segons l'ONU--, hi ha també menors que travessen la frontera sols: nens i nenes que en alguns casos han estat separats dels seus familiars o que han marxat d'orfenats assetjats pels bombardejos.
Són un col·lectiu especialment vulnerable i exposat a patir formes extremes de violència, tràfic de persones o abusos físics, psicològics i sexuals, com alerten l'ACNUR i l'UNICEF.
Per acollir els infants i adolescents que arribin sols a Catalunya, el Departament de Drets Socials ha aprovat un protocol d'urgència, per reduir el procés i, en la mesura del possible, resoldre els casos en pocs dies.

Aquests són els passos a seguir:

 • Com comunico que vull acollir?
  El primer pas, en cas de voler acollir un menor ucraïnès no acompanyat, és contactar amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per informar de l'interès per fer-ho. Es pot trucar al 116 111 o enviar un correu electrònic a dgaia.dso@gencat.cat
 • Quins requisits s'han de complir?
  En segon lloc, caldrà omplir el formulari corresponent i facilitar la documentació per acreditar que es compleixen els requisits. Així, es demana l'informe mèdic de salut física i psíquica, certificat d'antecedents penals i el d'empadronament.
  A més, s'ha de tenir almenys 25 anys i, com a mínim, catorze més que la persona acollida.
 • Què es té en compte per valorar la idoneïtat de la família d'acollida?
  Un cop s'obre l'expedient, l'equip encarregat fa una primera valoració i un estudi provisional de la família d'emergència. Així, es contacta amb ells per visitar el domicili i entrevistar-los.
  En aquesta fase, es tenen en compte aspectes com l'estabilitat emocional de la família, la capacitat educativa, l'entorn familiar, si tenen mitjans de vida suficients, la possibilitat de dedicació o si l'habitatge té les condicions adequades.
  Amb tota aquesta informació, l'equip emet un informe. Si una família ja té el certificat d'idoneïtat, no cal una valoració específica.
 • Què passa amb l'escolarització dels menors?
  Si l'informe és favorable, es delegarà la guarda provisional dels menors a la família i s'engegaran els tràmits per a la seva escolarització i perquè tinguin targeta sanitària.
  Durant tot el temps d'acollida de l'infant o adolescent, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció s'encarrega de fer-ne el seguiment.
 • Les famílies tenen dret a alguna prestació?
  Sí. Es té dret, com en qualsevol règim d'acollida de menors, a una prestació econòmica. Són al voltant de 300 euros al mes per menor acollit, però pot variar si, per exemple, té alguna necessitat especial.

CANALS OFICIALS INFORMACIÓ: 
ukraine.gencat.cat - ucraina.gencat.cat
Informació de la Generalitat de Catalunya adreçada a:

 • Persones refugiades

 • Ciutadania que vol ajudar 

 • Empreses afectades 

Sol·licituds d’informació i emergències:

Telèfons

 • 012
 • 00 34 93 214 21 24 des de l’estranger (inclou atenció en ucraïnès).

Adreces electròniques 

 • Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, atenció relacionada amb catalans a la zona en conflicte: emergencies.exteriors@gencat.cat 
 • Departament d’Igualtat i Feminismes, Servei d’Atenció a Persones Migrades i Refugiades amb assessorament jurídic per tramitar la sol·licitud d’asil a l’Estat Espanyol, serveis de traducció i assistència psicològica: comiteacollida.igualtat@gencat.cat 

Més informació del conflicte:

 • Consolat General d’Ucraïna a Barcelona
  Telèfon: +34 934 02 89 56
  Telèfon exclusiu per comunicació de situacions d’emergència: +34 629 382 936 
 • Ambaixada d’Ucraïna a Espanya (Madrid)
  Telèfon: +34 91 748 93 60; +34 91 759 03 28
  Telèfon exclusiu per comunicació de situacions d’emergència: +34 6206 413 24
Darrera actualització: 15.03.2022 | 13:48