Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles: informació d’interès per a la ciutadania

Dimarts, 2 de maig de 2023 a les 12:10

Us informem que el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica ja es pot consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.
Aquest tribut afecta totes les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2021. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2021.

Enguany, com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l’actual conjuntura econòmica, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l’impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei l’exercici 2021 (vegeu el Decret llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer).
Trobareu la informació general relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2. I, per saber-ne més, podeu visitar el web impostco2.gencat.cat.

Darrera actualització: 02.05.2023 | 12:01