Ja s'han iniciat les obres al Camp Municipal d’Esports “Francesc Garriga” pel canvi de gespa artificial

Divendres, 18 d'agost de 2023 a les 12:25

El passat dimecres 16 d'agost es van iniciar les obres al Camp Municipal d'Esports “Francesc Garriga” pel canvi de gespa artificial i ja ha començat la seva retirada. 

Les màquines ja han desmuntat la gespa artificial actual i han començat amb la resta de serveis acordats: instal·lació d'una nova canaleta per la recollida d'aigua, elevació dels aspersors, instal·lació d'una nova tanca, reinstal·lació de la gespa recuperada a la pista annexa i a tota la zona de darrere la porteria est.
La setmana vinent es durà a terme la part important de l'obra, amb l'adequació planimètrica del camp i pista annexa i tots els treballs de micro fressatge.
A partir del 12 de setembre i fins al 27 de setembre aproximadament, s'instal·larà la nova gespa artificial.


PLANIFICACIÓ OBRES NOVA GESPA CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS:
14 / 15 AGOST = arrencada de baranes perimetrals
 • Del dimecres 16 d’agost a l’1 de setembre:
  • Desmuntatge gesta artificial actual
  • Demolició actual canaleta i instal·lació nova
  • Treballs d’elevació dels aspersors
 •  A partir del 24 d’agost:
  • Treballs d’adequació planimètrica del camp – microfressatge
  • Adequació planimètrica a la pista annexa
  • Instal·lació nova tanca perimetral
  • Instal·lació gespa recuperada a la pista annexa
    
 • Del 4 al 8 de setembre, lliure per acabar treballs i fer millores compromeses a la licitació:
  • Fregar i esmaltar reixes de les finestres dels vestidors amb una primera capa de imprimació i dues d’esmalt d’acabat
  • Pintat de parets de bloc de formigó exterior amb dues mans de pintura plàstica de color blanc o vermell
  • Fregar i esmaltar portes metàl·liques per les dues cares amb una primera cap de imprimació i dues d’esmalt d’acabat- 3 portes d’0,9 m x 2,05m
  • Adequar l’equipament amb quatre porteries plegables de futbol 7 d’abatiment alt
    
 •  A partir del 12 de setembre:
  • Instal·lació nova gespa artificial
  • Marcatge dels terrenys de joc
  • Aportació de reblerts (sorra i cautxú)
Darrera actualització: 18.08.2023 | 12:20