L'Ajuntament deixarà de recollir els residus que no estiguin ben reciclats i no corresponguin amb la fracció que marca el calendari 

Dimecres, 28 de febrer de 2024 a les 10:00

L'acte "Parlem de la recollida Porta a Porta" va donar resposta a preguntes sobre el funcionament del sistema, les dades de reciclatge, la taxa de residus, els canvis en la normativa, els serveis del Consorci de Residus. Es van marcar uns objectius per reduir el rebuig i complir les directives europees. 
Entre tots i totes ho podem fer millor, reciclem bé!

L'acte va comptar amb la participació del director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire; la directora tècnica de SAVOSA del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Lourdes Ariza; l'alcalde Pol Cabutí i la regidora de Logística, Maria Tur.

Totes les intervencions les podeu veure al Canal Codinenc

Un sistema implantat fa 20 anys

La recollida Porta a Porta es va implantar a Sant Feliu fa quasi 20 anys i segons el director de l'Agència de Residus és "el sistema més eficient en què s'assoleixen els millors resultats de reciclatge". Des del 2007 es va fer un pas endavant en la recollida porta a porta dels residus, incorporant els envasos i el paper-cartró. El vidre, el tèxtil, l’oli i els residus especials i de petit format s’han de dipositar en els contenidors que hi ha al carrer. 

S'ha arribat a un estancament en les dades i cal millorar els resultats. Per l'Ajuntament és molt important fer escolta activa i estar al costat dels codinencs i codinenques, per arribar a uns bons resultats. Per això, va organitzar-se dilluns 26 de febrer aquest espai de participació i de transparència sobre el Porta a Porta.

En aquests moments hi ha 316 municipis a Catalunya que fan Porta a Porta i uns 150 estan treballant en la seva implantació. A Sant Feliu hi ha molta feina feta però cal millorar-la per assolir les obligacions i directives europees i no tenir sancions que després repercutiran a tots/es.

Com funciona el Porta a Porta?

Consisteix en lliurar els residus ben separats davant la porta de casa seguint un calendari preestablert per a cada fracció. Es fa una recollida domèstica amb dos camions, un de gran que va pels carrers més amples i un de petit per passar a recollir els residus dels carrers més estrets. Es compta amb una recollida comercial els dimarts, dijous i dissabtes, que ara s'ampliarà en un extra d'orgànica segons les necessitats dels establiments.  

Fins ara, durant el dia passava un altre camió recollint totes les bosses de rebuig que es deixen al carrer amb la fracció que no correspon al dia de recollida. Aquest camió, inicialment servia puntualment per recollir incidències però ara s'ha convertit en un percentatge molt gran de recollida de rebuig.

Millorem els resultats, reduïm el rebuig!

Després d'analitzar durant sis mesos el servei, l'Ajuntament considera que cal prendre algunes mesures per millorar el sistema i els resultats, sobretot reduint el rebuig.
És molt important seguir el calendari de recollida, treure els residus amb cubell i respectar l'horari que cal treure la brossa:

 • Dilluns: Envasos
 • Dimarts: Orgànica i bolquers
 • Dimecres: Paper i cartró
 • Dijous: Orgànica i bolquers
 • Divendres: Envasos
 • Dissabte: Orgànica i bolquers
 • Diumenge: Rebuig

De 19.00 a 22.00h cal treure a la porta de casa la brossa que toqui recollir aquell dia. Només es recolliran les bosses de la fracció que marca el calendari. Una bossa que es tregui el dia de rebuig i que contingui residus d’altres fraccions (envasos, vidre, orgànica…) tampoc es recollirà i s’identificarà com a infracció.

Les bosses tretes fora d'horari, calendari o que no estiguin correctament reciclades, no es recolliran i s'identificaran com a infraccions, tal i com estableix l'ordenança vigent. El responsable de la infracció té l'obligació de retirar-la de la via pública.
S'engega una campanya per tenir millors resultats de recollida porta a porta domiciliària i comercial, amb un seguiment i control de les infraccions diàries.

Objectius per complir amb les directives europees

La regidora de Logística, Maria Tur, va explicar que s'han marcat uns objectius per tal complir amb les directives europees:

 1. Millorar el reciclatge comercial amb la compra de nous contenidors de recollida selectiva, la integració dins el Porta a Porta, reduir només 1 dia a la setmana la recollida de rebuig i oferir 3 dies extres d'orgànica als establiments que ho sol·licitin. 
 2. Millorar el reciclatge domèstic. Es felicita a moltes de les famílies que fan bé la recollida selectiva. Però s'han detectat molts habitatges on no està funcionant el sistema. Per això, d'identificaran les infraccions i es retirarà el 4t camió que recollia el que no es reciclava bé cada dia. 
 3. Més control sobre les dades per poder prendre decisions en base a les dades obtingudes.
 4. Respecte a la via pública. Cal treure sempre la brossa amb el cubell per evitar brutícia a la via pública. 

Entre tots i totes ho podem fer millor, reciclem bé!

Darrera actualització: 29.02.2024 | 10:50