Normativa per a l'accés de persones menors de 16 anys

Dijous, 16 de setembre de 2021 a les 09:05

Els menors de 16 anys que accedeixin als concerts de Festa Major de Ciudad Jara, Cable Obsession, 31FAM i Tutú-Keké, per complir la normativa d’espectacles cal que accedeixin amb la supervisió d’un adult.

Per accedir als concerts els menors de 16 anys han d’entrar amb la supervisió d’un adult o bé amb l’autorització del pare, mare o tutors legals.

Els tutors legals poden autoritzar a un adult responsable com a acompanyant del menor de 16 anys durant el concert. 

Per a això caldrà complir els següents requisits:

  • L'acompanyant autoritzat ha de ser major d'edat (18 +).
  • Omplir i imprimir l'autorització (descarrega el formulari) d'accés de menors per lliurar-la al recinte.

Per altra banda, si el menor accedeix sense acompanyant cal que porti l’autorització signada pel pare, mare o tutor legal (descarrega formulari).

Darrera actualització: 16.09.2021 | 09:07