Procés de selecció de personal: 1 tècnic/a de projectes assignat al Programa Escolta Jove

Divendres, 2 de febrer de 2024 a les 13:30

L'Ajuntament té la necessitat de proveir mitjançant nomenament com a funcionari/ària interí/na la contractació d'un tècnic/a de projectes A2 assignat/da al Programa Escolta Jove, amb jornada parcial i una durada inicial de 10 mesos fins a un màxim de 3 anys.

Aquesta contractació està emmarcada en el Projecte Escolta Jove de la Diputació de Barcelona, que busca potenciar els Serveis Locals de Joventut com agents clau en l'orientació i l'acompanyament per al desenvolupament vital de les persones joves, a través de la figura professional de l'Escolta Jove.

Les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria cal presentar-les en la forma i dins els terminis especificats en les bases de la convocatòria.

Les instàncies s’han de presentar al registre general de l'ajuntament, situat a la plaça Josep Umbert Ventura, núm. 2, de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00h, o electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

Us podeu descarregar les bases i la documentació a presentar.

El termini de presentació d’instàncies és del 5 al 16 de febrer de 2024.

Darrera actualització: 02.02.2024 | 14:06