II Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

Dilluns, 15 de febrer de 2021 a les 00:00

Pla que vol promoure la igualtat de dones i homes en les accions que es duen a terme des de les diferents àrees i serveis de l’administració pública local i comarcal:

Objectius:

  • Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i de totes les polítiques locals i comarcals.
  • Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
  • Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions per a què totes les persones gaudeixin d’una vida digna.
  • Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
  • Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.

Funcions:

  • Informar i fer difusió del II Pla d’Igualtat als municipis, tot promovent l’adhesió i el compromís dels ajuntaments de la comarca que no disposen de pla municipal d’Igualtat de dones i homes. 
  • Vetllar per el compliment dels objectius i accions descrites al Pla d’Acció

Usuaris:

Ajuntaments de la Comarca que volen incorporar en les seves accions la perspectiva de gènere.

Més informació al Consell Comarcal del Vallés Oriental.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 11:48

Imatges