Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental

Divendres, 12 de febrer de 2021 a les 00:00

Pla que vol donar suport als municipis de la comarca per poder fer front a les noves situacions que els planteja l’acollida, la igualtat i la integració de la nova ciutadania.

Objecte: Donar suport als municipis de la comarca per poder fer front a les noves situacions que els planteja l’acollida, la igualtat i la integració de la nova ciutadania del Vallès Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i suport contra l’exclusió.

Funcions:

  • Donar suport a les polítiques d'acollida
  • Conèixer les diferents accions i projectes que s'estan portant a terme.
  • Reflexionar sobre la situació actual de les persones immigrades.
  • Recollir anualment les dades facilitades pels municipis sobre les persones immigrades empadronades, seguint el model establert per l’Òrgan Tècnic d’Immigració del Departament de Benestar Social i Família.
  • Promoure la coordinació de les diferents administracions i agents de la comarca.
  • Posar a l’abast dels professionals eines i serveis, per tal facilitar i millorar la comunicació, comprensió i entesa amb els diferents col·lectius.
  • Vetllar per l’execució de les actuacions i els programes acordats conjuntament, i fer-ne el seguiment.

Usuaris:

Els serveis tècnics municipals de la comarca.

Més informació al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 11:49

Imatges