Pla Local de Joventut

Divendres, 1 de febrer de 2008 a les 00:00

Pla que sorgeix de la necessitat de planificació estratègica de les polítiques de joventut al municipi per pensar en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.

Es requereix disposar d'un Pla Local de Joventut per tal de delimitar diferents eixos de treball que permetin dotar de coherència i estructura les polítiques locals de joventut i facilitar la presa de decisions, també atesa la voluntat de poder concórrer a convocatòries de subvenció pel desenvolupament de projectes i/o plans d'actuació de joventut en l'àmbit municipal.

L'objectiu principal consisteix en crear un document operatiu i realista de les necessitats d'avui en dia, afavorint la igualtat d'oportunitats i el dinamisme juvenil dins del nostre municipi. La metodologia per aquesta elaboració es basa en la transversalitat i les trobades directes amb els joves o a través d'enquestes, ja que és un projecte que es revisa i renova periòdicament.

Els eixos prioritaris marcats són l'educació i la cultura, la formació ocupacional, la promoció de la salut, la participació i el diàleg jove i l'habitatge.

El desenvolupament del Pla Local de Joventut rep el suport de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 12:16