Talents en Potència

Dilluns, 21 de març de 2016 a les 00:00

Programa d'orientació i inserció laboral dirigit a persones beneficiàries de la RGC i a persones amb certificat de discapacitat o trastorn de salut mental.

Es tracta d'un programa de seguiment i acompanyament individualitzat per afavorir i potenciar la millora de l'ocupabilitat de les persones participants i atendre les necessitats reals de les empreses.

És un programa subvencionat pel Contracte Programa 2016-2019, prorrogat durant l'any 2020 i 2021, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments participants, entre els quals es troba Sant Feliu de Codines.

El principal objectiu del programa és fomentar la inserció laboral de les persones en situació d'autor oferint a l'empresa la possibilitat d'incorporar persones en pràctiques professionals no remunerades i/o contracte laboral.

El programa es dirigeix a:

 • Persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
 • Persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% i/o trastorn de salut mental.

Poden participar al programa totes aquelles empreses que desitgin incorporar persones en pràctiques professionals i/o contractar treballadors/es. L'empresa sempre tindrà a disposició l'equip tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que li oferirà:

 • Detecció de necessitats de personal i definició de llocs de treball.
 • Recerca de recursos en funció de les necessitats de l'empresa.
 • Intermediació laboral per a pràctiques i contractació.
 • Seguiment i suport de les pràctiques i la inserció.
 • Informació bàsica sobre contractes, bonificacions i subvencions.
 • Suport en la tramitació de documentació de subvencions en la contractació.

Si participo en el programa, quin benefici tindré?

Què s'ofereix a l'empresa?

 • La possibilitat de rebre bonificació en les quotes de Seguretat Social i/o subvenció en la contractació (en funció del tipus de contracte i del perfil de la persona contractada).
 • Suport per part del Consell Comarcal en la tramitació de la documentació necessària per a optar a les subvencions en la contractació.
 • La possibilitat de realitzar gratuïtament Treball amb Suport (TAS), una metodologia de treball orientada al suport de persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental i d'altres que puguin necessitar un suport addicional en l'àmbit laboral. Realitzada per una preparadora laboral del Consell Comarcal, garanteix que la persona podrà aprendre i treballar com qualsevol altra persona en el seu entorn laboral.

Què s'ofereix a la persona participant?

 • Assessorament personalitzat i acompanyament en el procés de recerca de feina per part d'un professional especialitzat en l'orientació i la inserció laboral.
 • La possibilitat de fer pràctiques dóna a conèixer la candidatura en empreses amb necessitat de contractació.

Com participar?

A cada pròrroga es defineix el termini per participar, en aquest cas fins el 31 de desembre de 2021.

Els interessats han d'adreçar-se als Serveis Socials del municipi per tal que es derivi a les tècniques del projecte.

En el cas de les empreses, s'ha de contactar amb l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 13:26