Ajuts de menjador escolar

El Consell Comarcal del Vallés Oriental ofereix i atorga ajuts de menjador escolar per a alumnes escolaritzats en centres d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil sufragats amb fons públics de Catalunya.

Els ajuts s'atorguen per raons socioeconòmiques, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de les unitats familiars dels alumnes.

El Consell Comarcal del Vallés Oriental obre una convocatòria cada any al seu web (vallesoriental.cat), però són els ajuntaments de la comarca els que registren i tramiten les sol·licituds. Per tant, les persones interessades s'han de dirigir a l'Ajuntament de Sant Feliu en el termini establert en cada convocatòria anual.

S'admeten també sol·licituds sobrevingudes un cop finalitzat el termini de presentació.

En un màxim de 6 mesos es resol l'ajut. Les resolucions es poden consultar al tauler d'edictes i anuncis electrònics del web del Consell Comarcal. També es pot demanar la informació a l'Ajuntament.

Qui el pot demanar? Els pares, mares, tutors legals o les persones encarregades (temporal o definitivament) d'escolars matriculats a centres d'educació infantil, primària i secundària públics a Sant Feliu i que estiguin empadronats al municipi.

On es pot demanar? A l'Ajuntament, demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Tota la informació al Consell Comarcal del Vallés Oriental.

Darrera actualització: 06.08.2021 | 11:59