Immigració

Els informes dels tràmits dirigits a les persones estrangeres (residència, reagrupament de familiars...) són emesos i notificats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General per a la Immigració.

Però els Serveis Socials del municipi també formen part del procediment i, per tant, són el primer pas en la tramitació.

Si necessiteu sol·licitar qualsevol d'aquests serveis, demaneu cita prèvia al Centre Social Maria Roca-Umbert.


Serveis destinats a estrangers que es poden sol·licitar

Informe d'integració social:

L'Informe d’integració social per a renovar/modificar la residència temporal serveix per valorar l'esforç d'integració d'una persona estrangera que pretengui renovar el seu permís de residència i que no compleixi els requisits establerts per la renovació d'aquesta autorització.

Serà favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.

  • Qui el pot demanar? Totes les persones estrangeres majors d'edat que tinguin el domicili habitual a Sant Feliu i que pretenguin renovar la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d'altre, treball per compte propi).
  • Quan es pot demanar? Es pot tramitar en qualsevol moment, durant tot l'any.

Informe d'arrelament social:

És l'informe necessari per a sol·licitar el permís de residència temporal per arrelament social.

Serà favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.

  • Qui el pot demanar? Les persones estrangeres majors d'edat amb residència a Sant Feliu que puguin acreditar una residència continuada a Espanya durant tres anys i disposin d'un contracte de treball o mitjans de vida suficients.
  • Quan es pot demanar? Es pot tramitar en qualsevol moment, durant tot l'any.

Informe d'adequació de l'habitatge per a reagrupament familiar:

És un dels requisits indispensables per a sol·licitar el reagrupament familiar. L'informe d'habitatge justifica la idoneïtat de la vivenda del sol·licitant.

Serà favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupament i les dels familiars que pretén reagrupar.

  • Qui el pot demanar? Totes les persones que estiguin en tràmits de reagrupació de familiars: qualsevol persona estrangera major d'edat amb residència a Sant Feliu que disposi de permís legal de residència per un any i que vulgui portar algun dels seus familiars a viure amb ella, sigui cònjuge, fills menors d'edat o ascendents del reagrupant o del cònjuge
  • Quan es pot demanar? Es pot tramitar en qualsevol moment, durant tot l'any.
  • Té algun cost? La tramitació comporta una taxa que cal pagar abans de sol·licitar l'informe.

Informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar:

Aquesta sol·licitud la pot tramitar qualsevol persona estrangera no comunitària a la qual li caduca l'autorització de residència per reagrupament i que ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família. 

  • Qui el pot demanar? Tota persona estrangera no comunitària, major d'edat, disposar d'una autorització de residència renovada i que hi hagi un canvi d'habitatge respecte del que va acreditar en el moment del reagrupament.
  • Quan es pot demanar? Es pot tramitar en qualsevol moment, durant tot l'any.
  • Té algun cost? La tramitació comporta una taxa que cal pagar abans de sol·licitar l'informe.

Trobareu tota la informació a gencat.cat i als Serveis Socials del municipi.

Darrera actualització: 06.08.2021 | 11:49