Xarxa Transició Escola del Treball (TET)

És un projecte que vol facilitar una transició de qualitat entre els estudis obligatoris i els estudis postobligatoris, orientant i assessorant als joves i altres col·lectius que busquin una sortida formativa adient i professionalitzadora.

L'objectiu és ajudar als joves en la seva incorporació al món laboral i/o en l'actualització dels seus coneixements per tal de millorar la seva carrera professional.

L'Ajuntament de Sant Feliu, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallés Oriental i les entitats i institucions educatives del municipi, porta a terme accions transversals d'atenció, orientació, assessorament i formació per als joves. Per exemple, es fan tallers i s'assisteix a fires i activitats d'orientació on els joves obtenen suport per aclarir dubtes i resoldre qüestions que els són d'interès respecte la seva projecció professional.

Funcions del projecte:

 • Vetllar per l'equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori per tal d'aconseguir la universalitat de l'acompanyament al llarg del procés de transició entre l'educació i les primeres ocupacions.
 • Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense excloure altres persones o col·lectius amb més oportunitats.
 • Crear un espai d'intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional dels participants.
 • Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com a element facilitador de la inserció en el món laboral.
 • Vetllar per la coherència entre l'oferta formativa, les necessitats de les empreses i les competències del jovent.
 • Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la convivència i de la cohesió social.
 • Donar suport al personal tècnic que assessora els joves de la comarca per facilitar-los aquest procés de transició a través del treball en xarxa i propiciant l'intercanvi d'experiències.

Usuaris a qui es dirigeix:

 • Personal tècnic de diferents entitats de la comarca que treballen amb aquests joves.
 • Joves de la comarca que volen accedir al món del treball.
 • Població adulta en situació de desocupació o en recerca de noves perspectives laborals.
 • Famílies i tutors/es que vulguin conèixer millor els itineraris formatius professionalitzadors.

Més informació al Consell Comarcal del Vallés Oriental.

Darrera actualització: 16.04.2021 | 07:56