Pla Educatiu d'Entorn (PEE)

Dimecres, 28 de febrer de 2007 a les 00:00

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Es basen en la corresponsabilització i implicació de tots els agents educatius, la participació i coordinació de tots els que intervenen en el procés educatiu i la innovació i qualitat educativa.

Els objectius del Pla d'Entorn són:

  1. Incrementar l'èxit escolar reduint desigualtats entre col·lectius i fomentant la cohesió social.
  2. Enfortir xarxes educatives.
  3. Enfortir la participació en activitats de lleure reduint les desigualtats entre col·lectius.
  4. Enfortir els vincles entre famílies, escoles i l'entorn.
  5. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana.

A Sant Feliu participen en aquest Pla tots els centre docents i es cobreixen així les etapes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. A més, es compta amb la participació de les famílies, agent molt important en l'educació dels infants i els joves del municipi, a través de les AMPA dels diferents centres.

Es proposa un pla d'actuacions que contempla diverses accions, com ara la creació de tallers d'estudi assistit, activitats esportives i artístiques, cursos d'acollida a nouvinguts, escola de pares i mares...

Es tracta d'un projecte que s'actualitza i renova cada any amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat.

Més informació a gencat.cat.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 12:20

Imatges