Sant Feliu de Codines rebaixa la taxa de les deixalles als comerços que van tancar pel confinament

Dimecres, 27 de gener de 2021 a les 00:00

De forma extraordinària i per a l'exercici de 2021 s'estableixen unes tarifes reduïdes en tots els epígrafs per a totes aquelles activitats que, havent patit el tancament dels seus establiments per causa de la crisi de la Covid-19 a causa de les mesures restrictives de les activitats imposades per les autoritats sanitàries, continuïn en actiu a 1 de gener de 2021.                              

Així doncs, els establiments que compleixin aquests requisits i vulguin beneficiar-se d'aquestes tarifes reduïdes hauran de presentar, abans del 28 de febrer de 2021 mitjançant instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la següent documentació:

• Document acreditatiu de la propietat i, si escau, del contracte d'arrendament de negoci de la finca de referència.           
• En cas de tenir la finca llogada, compromís del propietari de repercussió de la bonificació en el lloguer del titular de l'establiment o activitat.   
• Document acreditatiu de la declaració responsable, comunicació o llicència d'activitats davant l'ajuntament.       
• Documentació que acrediti la minoració dels ingressos derivats de la seva activitat en els períodes de tancament o restriccions de les seves activitats comercials.    

La instància es pot presentar de forma física a les oficines d’atenció ciutadana, (cal demanar cita prèvia al telèfon 93 866 27 68 o a la pàgina web https://santfeliudecodines.eadministracio.cat/citaprevia.2), o bé de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica https://santfeliudecodines.eadministracio.cat/info.3

Les tarifes reduïdes seran les següents:

  • Epígraf primer. Grup A.1 Generadors de rebuig no integrats al circuit porta a porta: 145 euros.
  • Epígraf primer. Grup A Generadors de rebuig integrats al circuit porta a porta: 179 euros.
  • Epígraf segon. Grup B-C Generadors de rebuig i paper-cartró: 215 euros.
  • Epígraf quart. Grup D Generadors de rebuig, envasos i/o vidre: 269 euros.
  • Epígraf cinquè. Grup E Generadors d’orgànica i rebuig: 305 euros.
  • Epígraf sisè. Grup F Generadors d’ogàmica, rebuig i cartró o envasos: 394 euros.
  • Epígraf setè. Grup G. Generadors d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre: 484 euros.
Darrera actualització: 29.03.2021 | 11:02