Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Dimecres, 6 d'abril de 2022 a les 10:05

Termini de presentació de sol·licituds: a partir de les 9 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.
 

Línia d’ajuts, dotada amb 40 milions d’euros per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19.
Amb aquesta nova línia d’ajuts, el Govern fa palès el seu compromís amb el sector de la restauració. La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades per pal·liar els efectes de la pandèmia.

Persones beneficiàries:
Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.
Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.
Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

Quantitat de l'ajut:
L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

  • 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors).
  • 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors).
  • 15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

Procediment de sol·licitud:
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html 

Darrera actualització: 06.04.2022 | 10:03