Un mes després d’iniciar la campanya, les dades de reciclatge del Porta a Porta milloren notablement

Dimecres, 27 de març de 2024 a les 14:30

Després d'un mes de l'acte “Parlem de la recollida Porta a Porta” i de l’inici de la campanya per millorar les fraccions reciclades i reduir el rebuig, l’Ajuntament fa balanç dels resultats obtinguts. Després de 4 setmanes els quilos de les fraccions reciclades han augmentat respecte els mesos de gener i febrer de 2024.

Al final d’aquestes 4 setmanes, respecte els mesos de gener-febrer de 2024:

Orgànic +20,1% (de 9.140 kg/set a 10.980 kg/set)
Envasos +29,5% (de 3.243 kg/set a 4.200 kg/set)
Paper-cartró +25,7% (de 2.544 kg/set a 3.200 kg/set)

Els gràfics mostren que, amb la recollida Porta a Porta, es passa d’un 48,7% de fraccions reciclades a un 64,2%, la qual cosa constata la millora. A aquestes dades cal afegir-hi també la resta de fraccions que no es recullen amb el sistema Porta a Porta i que també computen com a fraccions reciclades: vidre, voluminosos, tèxtil i altres residus de la deixalleria.

Augment en el reciclatge de les fraccions de paper-cartró, envasos i orgànica
Segons l’evolució dels quilos recollits totals de les 3 fraccions reciclades, aquestes han incrementat un 25,7%, fraccions que abans es treien amb el rebuig. Segons la caracterització que tenim de les entrades de rebuig a planta, encara tenim marge de millora i s’espera que segueixin incrementant en els propers mesos.

Els grans generadors comencen a reciclar més
Els canvis que s’estan implementant en el calendari de recollida dels establiments comercials han portat a una millora en la gestió del rebuig.
S’estan fent visites personalitzades a les botigues, bars i restaurants per facilitar la informació de la recollida porta a porta i també s’estan lliurat nous contenidors per separar correctament els residus. Els establiments interessats poden sol·licitar recollides extres d’orgànica i de paper-cartró. 
Abans el 4t camió recollia els dimarts, dijous i dissabtes totes les fraccions juntes, excepte el cartró, i es portava tot a la mateixa planta.

La fracció resta només els diumenges (un viatge a planta a la setmana)
Amb només una recollida de rebuig els diumenges s'ha aconseguit reduir el rebuig en un 33,5% des de l'inici de la campanya.
Gràcies a l'optimització logística del servei, s'ha passat de dos viatges a la planta de rebuig cada diumenge i tres més entre setmana, a un sol viatge setmanal. Aquest canvi ha estat clau en la millora de la gestió dels residus i la reducció de costos de transport.

El diumenge ja no “es recull tot”
Això ha fet que les infraccions registrades durant els primers diumenges hagin augmentat, però ja s’han aconseguit reduir un 70%. Els diumenges es deixen de recollir les bosses que contenen fraccions reciclables (envasos, orgànica, paper-cartró, vidre, tèxtil…) o que s'han de dur a la deixalleria.

El primer diumenge en què es aplicar aquest canvi de criteri es van deixar de recollir 90 bosses, que es van identificar com a infraccions. El segon diumenge vam ser més estrictes i es van deixar de recollir 160 infraccions. El passat diumenge, se n’han registrat només 50.

De 3.514 habitatges i comerços que fan ús del porta a porta, les infraccions d’aquest diumenge representen només un 1%, la qual cosa es considera un èxit. L’objectiu és reduir aquestes infraccions al mínim i per això es seguirà treballant i informant de forma individualitzada.

Des de l’Ajuntament es vol agrair la implicació de la ciutadania en el bon funcionament i resultats que està resultant de la campanya en la gestió dels residus, que continuarà durant els propers mesos.
 

Darrera actualització: 27.03.2024 | 15:05