112 Emergències

El telèfon 112 és un servei d'atenció de trucades d'urgència

El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya centralitza totes les trucades urgents per tal que qualsevol persona pugui sol·licitar els serveis públics d'emergències sanitàries, extinció d'incendis i salvament, seguretat ciutadana i protecció civil quan es trobi en una situació d'emergència: accidents, incendis, robatoris, agressions, violència masclista, rescats o catàstrofes.

Dona resposta immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

És un servei públic d'accés universal, gratuït i permanent per a totes les persones des de qualsevol tipus de telèfon, fix o mòbil.

Més informació a gencat.cat.

Telèfon: 112
Darrera actualització: 16.02.2021 | 14:17