Servei de primera acollida

El Govern de Catalunya posa al vostre abast un servei de primera acollida en col·laboració amb l’Administració local, els agents socials i diverses entitats especialitzades. L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania

En què consisteix?

És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.  

El servei de primera acollida està cofinançat al 50 per cent pel Fons Social Europeu de la Unió Europea.

A qui s'adreça?

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. Els ajuntaments que ho considerin oportú poden ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi. 

Per què em convé?

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Fer ús d’aquest servei us donarà unes eines inicials que facilitaran la vostra incorporació a la societat catalana. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la vostra formació i experiència.

Com accedir al servei?

Dirigiu-vos a l'Ajuntament havent demanat cita prèvia al servei d'Atenció Ciutadana, on us informaran de com accedir-hi.

El servei s’inicia amb una entrevista i l’acompanyament a l’usuari, que inclou una sessió de benvinguda al municipi, i la formació en els tres mòduls esmentats.

El sistema que desplega el servei de primera acollida i l’obtenció del certificat de primera acollida preveu la convalidació de coneixements i la formació que els usuaris hagin pogut obtenir amb anterioritat. El professional del Servei d’Acollida us informarà de com fer el reconeixement dels coneixements i quina formació s'admet en cada cas. 

Més informació a gencat.cat i al Consell Comarcal del Vallés Oriental.

Darrera actualització: 16.04.2021 | 07:54