Comissió de comptes

Els membres de la Comissió Especial de Comptes són els regidors següents:

President:

  • Pol Cabutí i Borrell

Vocals:

  • Pere Pladevall Vallcorba
  • Laia Jordana Luna
  • Anna Maria Vilarrasa Collet

S’ha designat membres de la comissió els cap de les llistes, respectant l’estructura tradicional de la comissió.

Atès que el nombre de membres és el mateix per cada grup, s’aplicarà el sistema de vot ponderat, d’acord amb l’article 58 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Periodicitat:

Les sessions de la Comissió de comptes tenen lloc habitualment un cop l'any.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 07:58
Darrera actualització: 18.07.2023 | 07:58